Delovni invalidi z višjo osnovo za odmero pokojnine

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Na pokojninskem področju je s 1. januarjem začela veljati novost pri izračunu pokojninske osnove za delovne invalide, ki ostanejo vključeni v zavarovanje za krajši delovni čas.

To pomeni spremembe za delovne invalide, ki so delno zaposleni, delno pa upokojeni.

Spremembe pri izračunu pokojninske osnove tako veljajo za tiste, ki iz zdravstvenih razlogov niso sposobni opravljati dela s polnim delovnim časom, in za ta čas prejemajo invalidsko nadomestilo.

Do zdaj se je zavarovancem pri upokojitvi upoštevala v pokojninsko osnovo plača oz. zavarovalne osnove za krajši delovni čas in nadomestilo, ki je že bilo odmerjeno od pokojninske osnove, zato so bili takšni zavarovanci na slabšem.

Zdaj pa se jim bo pokojnina namesto od dejanskega prejemka, torej plače za polovični delovni čas in nadomestila, odmerjala od plače, ki bi jo prejemali, če bi delali za poln delovni čas. To posledično pomeni višjo osnovo za odmero pokojnine.

M. D.