Delničarji Krke si letos lahko obetajo višjo dividendo

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Nadzorni svet in uprava Krke sta v sredo na seji nadzornikov oblikovala predlog o izplačilu dividend, o katerem bodo delničarji odločali na skupščini 8. julija.  Predlagana dividenda znaša 5 evrov bruto, kar je 17,6 odstotka več kot lani, so danes sporočili iz Krke.

Bilančni dobiček Krke za leto 2020 znaša 337,5 milijona evrov. Če bodo delničarji podprli predlog glede višine dividend, bo družba za njihovo izplačilo skupaj namenila 156,1 milijona evrov, kar je največ doslej. Po predlogu naj bi za druge rezerve iz dobička namenili 90,7 milijona evrov, prav toliko pa prenesli v naslednje leto.

  • za dividende 5,00 EUR bruto na delnico: 156.106.155 EUR,

  • za druge rezerve iz dobička:                    90.706.838 EUR,

  • za prenos v naslednje leto:                      90.706.838 EUR.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na 7. 4. 2021. Ob objavi sklica skupščine se v izračunu upošteva število lastnih delnic na dan sklica skupščine.

Krka je leto 2020 sicer sklenila z rekordnimi poslovnimi rezultati. Na ravni skupine je ustvarila 288,9 milijona evrov čistega dobička, EBITDA je znašal skoraj pol milijarde evrov, prihodki pa so nanesli 1,53 milijarde evrov. Prihodki matične družbe so dosegli 1,45 milijarde evrov, čisti dobiček pa 258,4 milijona evrov.

M. D.