Delež cepljenih na Dolenjskem, v Beli krajini in Kočevsko-ribniškem

(vir: pixabay.com)

Po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v Sloveniji s 1. odmerkom proti covid-19 cepljenih 766.143 oseb, z drugim odmerkom pa 547.479 oseb. Skupno je bilo porabljenih 1,313.622 odmerkov cepiva, od tega kar 849.404 proizvajalca Prizer – BioNTech.

V Jugovzhodni Sloveniji, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje, je bilo s prvim odmerkom doslej cepljenih 51.042 oseb, z drugim pa 38.492. Skupno je bilo porabljenih 89.534 odmerkov cepiva, kar je 6,81 odstotka količine, porabljene v državi.

Delež cepljenih v Jugovzhodni Sloveniji z vsemi odmerki je 26,4-odstoten in za 0,3 odstotne točke višji kot v državi.

Razlog za to je visok odstotek cepljenih v Kočevsko-ribniškem območju, ki je med najboljšimi v državi. Občine Osilnica, Kostel in Kočevje pa so po deležu precepljenosti tudi daleč najboljše občine v Sloveniji.

Jugovzhodna Slovenije se sicer med 12 slovenskimi statističnimi regijami s 1. odmerkom cepljenih nahaja na 8. mestu.

Delež cepljenih po občinah na Dolenjskem, v Beli krajini in Kočevsko-ribniškem:

Zap. št.         Občina                                   1. odmerek, v %      2. odmerek, v %

1. Osilnica 53,0 47,6
2. Kostel 49,1 44,5
3. Kočevje 42,6 35,4
4. Sodražica 41,8 30,7
5. Loški Potok 39,1 30,0
6. Ribnica 38,4 28,3
7. Mirna 35,8 23,4
8. Mirna Peč 35,5 27,2
9. Novo mesto 35,4 27,5
10. Straža Šentjernej 34,7 26,6
11. Trebnje 34,1 22,5
12. Trebnje Šentjernej 33,5 25,8
13. Metlika 33,4 25,7
14. Dolenjske Toplice 33,3 25,5
15. Semič 32,4 23,4
16. Črnomelj 32,1 22,6
17. Žužemberk 30,7 23,4
18. Šmarješke Toplice 30,2 23,7
19. Mokronog-Trebelno 28,8 18,2
20. Šentrupert 27,8 17,3
21. Škocjan 24,6 18,8

Opomba: Razvrstitev po uspešnosti je glede na 1. odmerek cepiva.

Delež cepljenih z vsemi odmerki v Sloveniji je 26,1-odstoten, kar pomeni, da ima popolno zaščito pred to novo koronavirusno boleznijo dobra četrtina vseh državljanov in državljank.

Cilj je 60-odstotna precepljenost. Je pa tako, da je zadovoljiva zaščita že tudi po 1. odmerku, kar je tudi razlog za upad epidemije.

Med cepljenimi je več žensk kot moških.

Večina vseh je cepljena s cepivom Pfizer -BioNTech (porabljenih 844.141 odmerkov, 1. in 2. odmerek). Cepiva AstraZeneca je bilo doslej porabljenega 264.311 odmerkov (1. in 2.), cepiva proizvajalca Moderna pa 129.271 odmerkov (1. in 2.). S cepivom Janssen je bilo cepljenih 35.318 oseb, pri tem je dovolj je en odmerek.

S prvim odmerkom je cepljenih 59,3 % starejših od 50 let, večina teh tudi že z drugim odmerkom.

Čedalje več je tudi cepljenih med mlajšimi skupinami, tudi med 18 in 24 let starosti, cepijo se že tudi mlajši od 18 let (okoli 2800 se jih je že cepilo).

Med 12 slovenskimi statističnimi regijami je s 1. odmerkom največ cepljenih v Zasavski regiji (41 % vseh). Sledi Koroška regija (39,6 % vseh). Jugovzhodna Slovenija je na 8. mestu, delež cepljenih zgolj s 1. odmerkom je 35,0 %. Najslabše pa je v Podravski regiji, kjer je s 1. odmerkom cepljenih le 32,8 % vseh.

Vir: Microsoft Power BI

J. M.