Dela na Šmihelskem mostu končana

(foto: Mestna občina Novo mesto)

Šmihelski most je odprt za ves promet, so danes prek Twitterja sporočili iz Mestne občine Novo mesto. Dela pri preplastitvi vozišča na mostu so bila končana skladno z načrtom. Tudi kandijsko križišče bo zdaj, upajmo, manj obremenjeno.

Obnova se je začela 25. julija. Kot razlog za obnovo so navedli, da je na mostu vsako leto prihajalo do poškodb voziščne konstrukcije. Posebno problematičen je bil spodnji del mostu, kjer je voziščna konstrukcija v smeri Šmihel pred križiščem izpostavljena dodatnim zavornim silam vozil zaradi naklona vozišča. V začetku marca so zato opravili preiskavo, ki je pokazala, da je zaradi dotrajanosti in slabega stanja najbolj smiselna tako zamenjava voziščne konstrukcije kot hidroizolacije v celoti.

Načrtovana vrednost preplastitve vozišča je bila 170.000 evrov (brez davka na dodano vrednost), dela je izvajalo novomeško podjetje CGP.

Delavci so delali tudi v najhujši vročini, v t. i. četrtem vročinskem valu. Pri tem niso bili deležni ne razumevanja vodstva podjetja, ne vodstva sindikata v podjetju.