Danes se tlakuje nadaljnja Krkina usoda. Bo Jamnik postal predsednik nadzornega sveta?

Krka ena izmed najuspešnejših slovenskih podjetij (vir: krka.si)

Po napovedih se bo danes sestal nadzorni svet družbe Krka iz Novega mesta. Med drugim bodo obravnavali dokončne poslovne rezultate za prvo polletje 2017, ki bodo uradno objavljeni jutri. Odločali bodo tudi o novem predsedniku nadzornega sveta. Mi pa zaenkrat objavljamo, kako zadnja dogajanja v Krki komentirata podpredsednik nadzornega sveta Franc Šašek (tudi predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu) in Jože Mermal, dosedanji predsednik nadzornega sveta.

Poslovni rezultati za 1. polletje 2017 so zelo dobri in za marsikoga presenečenje. To je bilo opazno tudi na 23. skupščini delničarjev družbe Krka, ki je bila 6. julija v Hotelu Šport na Otočcu. Tam so nato predstavniki državnega lastniškega deleža v Krki domala na silo in po politični direktivi, pa če to kdo javno prizna ali ne, s funkcije članice nadzornega sveta družbe z dnem 6. 7. 2017 odpoklicali mag. Anja Strojin Štampar. Za novega člana nadzornega sveta pa so na predlog politike izvolili Nemca Hans-Helmuta Fabryja (nekdanjega vodilnega v Novartisu), za pet let, do 7. 7. 2022. Delničarji so se tudi seznanili, da je Simoni Razvornik Škofič z dnem skupščine zaradi odstopa (domnevno iz osebnih razlogov, zaposlena pa je v SDH) prenehal mandat članice nadzornega sveta družbe. Na podlagi dodatnega volilnega predloga vodstva Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki je v državni lasti in ga po direktivi zdajšnje vladajoče koalicije vodi skrivnostna italijanska državljanka s še bolj skrivnostnimi menedžerskimi referencami Lidia Glavina, je bil za člana nadzornega sveta izvoljen Borut Jamnik, za čas 5 let, do 7. 7. 2022.

Želijo so novi bankomat: bo padel krkomat?

Poročali smo že, da so si zdajšnji vladajoči, elite in lobiji v ozadju zaželeli nov bankomat. Našli naj bi ga v Krki. Že kar nekaj dni pred 6. julijem, ko so Boruta Jamnika v nadzorni svet izsilili kar na seji, je bilo jasno, da je pretendent za ta položaj. Prvi je to objavil pozareport.com, kasneje pa se je izkazalo, da so imeli prav. Znane so tudi napovedi, da naj bi Borut Jamnik najprej postal predsednik Krkinega nadzornega sveta, nato naj bi, neusmiljeni karierist kot je, z vodstvenega mesta počasi spodrinil zdajšnjega generalnega direktorja in predsednika uprave Jožeta Colariča.

Prvi korak naj bi bil torej narejen danes. Jamnik naj bi postal predsednik Krkinega nadzornega sveta. Kako bo, bomo poročali. Ocenjujemo, da je malo možnosti, da bi bilo drugače. Če bo drugače, pa bo to veliko presenečenje.

Kako je zamenjave med nadzorniki komentiral Krkin Franc Šašek?

Že kmalu po 23. skupščini smo zato Franca Šaška, namestnika predsednika nadzornega sveta Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto, ki je tudi zastopnik zaposlenih v tem svetu, povprašali nekaj stvari. Kaj je odgovarjal, objavljamo v nadaljevanju.

Kako komentirate zadnje zamenjave članov nadzornega sveta? Ali so bile res potrebne?

Osebno sem zagovornik kontinuitete, ki se kaže pri notranjih članih nadzornega sveta (NS). O zunanjih članih NS pa odločajo lastniki.

Ali vas skrbi, da je SDH v NS imenoval tudi Nemca, nekdanjega zaposlenega, v konkurenčnem Sandozu? Kam to lahko privede Krko?

Gospod Hans Helmut Fabry ima glede na reference zagotovo dragocene izkušnje.

Krka je mednarodno podjetje, zato je sodelovanje s strokovnjaki iz tujine naš vsakdan, iz vsakega sodelovanja pa poizkušamo izluščiti le najboljše.

Politika je doslej Krko pustila pri miru, zdaj izgleda, da temu ne bo več tako. Kako to komentirate, kam to vodi?

Komentiram lahko le to, da v Krki smo in bomo delali v dobro družbe Krka, lastnikov, zaposlenih in širše skupnosti.

26. julija boste imeli nadzorni svet. Boste podprli Boruta Jamnika za predsednika?

O imenovanju in volitvah predsednika nadzornega sveta obstajajo jasna pravila in postopki, ki se jih striktno držimo.

Kdaj se vam in ostalim članom NS izteče mandat? Nova sta namreč imenovana za 5-letni mandat, v tem času bo NS izbiral tudi predsednika uprave in generalnega direktorja. Kakšne pasti so lahko tukaj?

Informacija o mandatih posameznega člana nadzornega sveta je v Letnem poročilu Krke.

Vse nagrade, ki smo jih prejeli, nakazujejo na to, da v Krki kader skrbno načrtujemo in verjamem, da se bo ta praksa ohranila tudi v bodoče.

Ali čutite, da so zaposleni v Krki zaskrbljeni nad dogajanji?

Zaposleni nismo zaskrbljeni, saj smo s strani uprave redno in dobro obveščeni o strategiji, ciljih in poslovanju podjetja. Nas pa presenečajo razne manipulacije z informacijami, saj je poslovanje podjetja primerjalno s panogo dobro in stabilno.

Kaj nam je povedal Jože Mermal, dosedanji predsednik nadzornega sveta v Krki?

Kako komentirate zadnje zamenjave članov nadzornega sveta? Ali so bile res potrebne oz. kakšni so bili po vašem razlogi za ta pretres?
Obe članici sta skrbno in dobro opravljali svoje naloge, smejo pa lastniki zamenjati člane nadzornega sveta, če se tako odločijo.

SDH je predloge predstavil tik pred glasovanjem, delničarji se do tega sploh niso mogli opredeliti. Kako to komentirate?
Običajno volilne predloge pripravi nadzorni svet v skladu z vnaprej opredeljenimi merili in nominacijskim postopkom. Lastniki sicer smejo dajati volilne predloge na sami skupščini, kar se je tokrat zgodilo, kar pa ni najboljša korporacijska praksa in upravljanje družbe preko solastnikov.

Ali vašo zamenjavo ocenjujete kot neuspeh, kot nezaupnico?
Mislim, da nam delničarji zaupajo, saj so izglasovali razrešnico, torej odobritev dela nadzornega sveta, z 99,86-odstotno večino vseh oddanih glasov.

Nova nadzornika sta bila imenovana za 5-letno obdobje, v tem času bo prišlo tudi do novega imenovanja predsednika uprave, nekateri navajajo, da si Borut Jamnik želi postati “novi Jože Colarič”. Kako vi gledate na to?
Teh namigovanj, ki sem jih prebral v medijih, ne morem komentirati. Dejstvo pa je, da o morebitni zamenjavi vodstva nikoli ni bilo govora. Ne vem, od kod je ta informacija prišla. Uprava je na zadnji skupščini dobila skoraj stoodstotno razrešnico, kar potrjuje, da ima zaupanje lastnikov.

Je Jože Colarič dober menedžer?
Zaupam upravi Krke in njenemu predsedniku uprave ter njegovemu nadaljnjemu vodenju podjetja, kajti vsi člani in predsednik imajo visoke mednarodne reference in kompetence.

Se lahko zgodi, da bo Novartis prevzel še Krko? Lahko pričakujemo tudi kaj takšnega?
Ocenjujem, da ima Krka dobro strategijo in da je na pravi poti kot samostojna družba, kar kažejo tudi poslovni rezultati zadnjega desetletja in zgodovinsko odločna ocena poslovnega rezultata v prvem polletju 2017, kar je izjemno pozitivno presenetilo tako tuje, kot domače analitike.

T. H.