Danes se izteka rok za vložitev zahtevkov za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2020

Fotografija je simbolična. (vir: družbena omrežja)

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva nosilce kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020, da oddajo zahtevek za dodelitev pomoči.

Zahtevek lahko oddajo rejci, ki redijo kategorijo:

  • prašičev pitancev od 30 kg dalje, pitane na višjo težo, in
  • kmečko rejo prašičev oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kg (prašiči pitanci) oziroma
  • kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic oziroma plemenskih svinj (plemenski prašiči) in
  • izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020, objavljenem v Uradnem listu, številka 167/2020.

Zahtevke za dodelitev finančne pomoči lahko vlagatelji vložijo do 25. novembra 2020, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom “finančna pomoč pri reji prašičev”.

Vlagateljem, ki bodo zahtevek na pošto oddali zadnji dan (25. 11. 2020) svetujejo, da zahtevek pošljejo s priporočeno poštno pošiljko.

Več podatkov, vključno z obrazcem zahtevka, je dostopnih tukaj: Vodnik za uveljavljanje finančne pomoči pri reji prašičev v letu 2020

M. D.