Današnji dan je najmanj dvakratno pomemben za družbo Krka, d. d., Novo mesto. Najprej se bo ob 13. uri na Otočcu začela 23. redna skupščina delničarjev, ob 16. uri pa se bo v sejni sobi mestne občine (na rotovžu) začela še 23. redna seja občinskega sveta.

Na današnji skupščini bodo delničarji Krke, med katerimi sta največja Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad), med drugim odločali o izplačilu dividend. Uprava predlaga dividende v višini 2,75 evra bruto na delnico (lani 2,65 evra), Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) pa bodo z nasprotnim predlogom dividende poskušali zvišati na 3,50 evra. Vendar to ne bo glavna novica današnje skupščine. Sklepi bodo sicer uradno javno objavljeni jutri, v petek, ob 8.15 uri.

Odločitve o novih članih nadzornega sveta

Kar je pomembnejše: na skupščini se obetajo novosti v zasedbi nadzornega sveta. SDH, za ki bo zastopal tudi Kad, skupno imata dobrih 26 odstotkov delnic, želi iz nadzornega sveta Krke odpoklicati nekdanjo članico uprave upravljavca državnih naložb mag. Anjo Strojin Štampar (zaposleno v SDH), namesto nje naj bi imenovali Dimitrija Marjanoviča, prav tako zaposlenega v SDH. V ponedeljek pa je domnevno iz osebnih razlogov iz nadzornega sveta odstopila Simona Razvornik Škofič (tudi zaposlena v SDH). S tem se je odprla možnost dodatnega imenovanja, vse pa se vrti v krogu državne SDH, ki jo vodi javnosti neznana italijanska državljanka Lidia Glavina, na katero letijo očitki tako o pomanjkljivih strokovnih referencah kot tega, da je zgolj izvrševalka tistega, kar se dogovorijo nekje drugje.

Tudi predsednik uprave ni od včeraj

Že nekaj dni pa se pojavlja tudi več podatkov o tem, da naj bi SDH zamenjal še kakšnega od članov nadzornega sveta. S tem se naj bi odprla pot nadaljnje zamenjave vodilnih v Krki. O tem, da si želi aktualna politika vstopiti v poslovodstvo Krke, smo poročali že tudi na našem portalu. Politične strukture so namreč prek svojih medijev poskušale tipati teren v smeri zamenjave Jožeta Colariča, pri tem so se omenjali pritiski SDH, kjer naj bi bili domnevno nezadovoljni z dobičkonosnotjo Krke in donosnostjo na kapital ter domnevno nazadujočo prodajo. Dejansko pa naj bi bili razlogi precej drugačni, politični. Hkrati pa naj tudi Jože Colarič ne bi stal križem rok, po nekaterih podatkih bi danes lahko delničarjem predstavil prevzemno tarčo, neuradno na Kitajskem. Kako se bo razpletalo, bomo spremljali tako danes kot naslednje dni in sproti poročali.

O Krki še mestni svet – vendar o parkiriščih

Naključno ali ne, o nekaterih stvareh, povezanih s Krko, bo danes popoldne razpravljal tudi Občinski svet Mestne občine Novo mesto. Gre pa za Krkin predlog za ureditev dodatnih parkirišč za zaposlene v Ločni. Pri tem pa smo v uredništvu prejeli informacijo, da si nekateri prizadevajo, da se Krki širitev onemogoči.

Po javno dostopnih podatkih sta tako Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet, ki delujeta v okviru občinskega sveta, v preteklih dneh glasovala proti predlogu občinske uprave, da se v sklopu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN 4) obravnava predlog podjetja Krka za ureditev parkirišč za potrebe podjetja v  poslovni coni Ločna (NM/11-OPPN-c Poslovna cona Ločna), ki je že opredeljena v obstoječem prostorskem načrtu. Po naših podatkih naj bi razširitvi parkirišča nasprotovali v Društvu Novo mesto (vodi ga Tomaž Golob) ter strankah SMC in DeSUS.

Zakaj proti širitvi parkirišč?

Kot razlog, zakaj so proti, pa naj bi navajali, da ima Krka že zdaj preveč parkirnih mest in da naj na svojem obstoječem območju raje zgradi parkirno hišo v več etažah oziroma podzemne garaže. Očitki naj bi šli tudi v smer, naj se podjetje obnaša bolj trajnostno naravnano na področju transporta, kot na primer, zaposleni naj se vozijo z avtobusi. Ne glede na sklepe odborov pa bodo o predlogu za širitev parkirišč v Ločni danes glasovali občinski svetniki, odločitev bo znana pozno zvečer.

6. julij 2017 je torej za Krko, delničarje in zaposlene zelo pomemben dan, dvakratni dan D torej.

Stvari bomo spremljali še naprej.

Gradivo za sejo novomeškega občinskega sveta je dostopno tukaj.

Na kratko s seje Skupščine delničarjev Krke, d. d.: član nadzornega sveta skladno z napovedmi Borut Jamnik

Po napovedih je skupščina delničarjev Krke danes za nova nadzornika družbe imenovala prvega moža Modre zavarovalnice Boruta Jamnika in Nemca Hans-Helmuta Fabryja, med drugim nekdanjega prvega moža nemške enote Sandoza, generične enote koncerna Novartis. Jamnik bo na predlog Modre zavarovalnice nadomestil Simono Razvornik Škofič, ki je ta teden iz osebnih razlogov odstopila iz nadzornega sveta.

Nemec Fabry, ki trenutno deluje kot samostojni svetovalec, pa bo na predlog Slovenskega državnega holdinga v nadzornem svetu nadomestil nekdanjo članico uprave Anjo Strojin Štampar, ki jo je skupščina danes odpoklicala kot nadzornico. Glede uporabe bilančnega dobička je skupščina potrdila predlog vodstva novomeškega farmacevta, da družba od 142,7 milijona evrov bilančnega dobička za lani za dividende nameni 88,7 milijona evrov oz. 2,75 evra bruto na delnico.