Črnomelj: Znani prejemniki občinskih priznanj za leto 2022

Občinski svet Občine Črnomelj, 3. redna seja (vir: občina)

Člani črnomaljskega bčinskega sveta so se včeraj sestali na tretji redni seji, v občinski sejni sobi, obravnavali so 11 točk dnevnega reda. Med drugim so obravnavali občinski proračun za leto 2023 in sprejeli predloge kandidatov za priznanja občine za leto 2022.

Proračun za leto 2023 so člani sveta obravnavali v prvem branju, kar pomeni, da ta še ni dokončno potrjen, gre za prvo različico in so možne še spremembe.

Občina v letu 2023 načrtuje 25,4 milijona evrov prihodkov, od tega kar 11,2 milijona evrov državnih in evropskih sredstev. Odhodki so načrtovani pri 28,9 milijona evrov, od tega kar 15,5 milijona evrov za investicije, največ za Osnovno šolo Loka (12,7 milijona evrov). Ocenjena poraba je višja za 2,5 milijona evrov, pri tem občina načrtuje 1,1 milijona evrov neto (novega) zadolževanja, ostalo bodo pokrili z lastnimi sredstvi.

Prejemniki občinskih nagrad

Župančičevo plaketo za leto 2022 prejme Toni Verderber za izjemen prispevek k razvoju narodno-zabavne glasbe, promociji Bele krajine in nesebično pomoč na področju glasbe in ljubiteljske kulture lokalnim društvom, organizacijam ter posameznikom.

Župančičevo diplomo za leto 2022 prejmeta Fotoklub Črnomelj za izjemen doprinos k prepoznavnosti in kakovosti umetnosti fotografije v lokalnem okolju ter za prizadevno in predano delo ob 20-letnici delovanja ter Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi  za uspešno izvedbo projekta Uršek se druži in za inovativen ter poučen pristop vključevanja ljubiteljske kulture v lokalno okolje.

Plaketo Občine Črnomelj za leto 2022 prejme Jože Pavlakovič za dolgoletno izjemno in predano delo v župniji Stari trg ob Kolpi ter za bogatenje kulturne, zgodovinske in verske dediščine v lokalnem okolju.

Diplome  Občine Črnomelj za leto 2022 prejmejo Jurij Špehar za dolgoletno prizadevno in uspešno delo na področju gasilstva in civilne zaščite, Adria Dom d. o. o.  za dosežene uspehe v letu 2022 in za prispevek k razvoju gospodarstva v lokalnem okolju ter Skavti Steg Črnomelj 1 za izjemen doprinos k skavtski dejavnosti in vključenost v lokalno okolje ter za prizadevno, uspešno, skrbno in predano delo ob 30-letnici delovanja.

Priznanje športnik leta 2022 prejme Jakob Kavšek za osvojeni naslov svetovnega in evropskega prvaka ter ostale izjemne uspehe na mednarodnih tekmovanjih v show danceu, jazzu in modernu ter dosežene uspehe na državnih tekmovanjih v plesu. Priznanje za športnico leta 2022 prejme Loti Čufer za bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Abu Dhabiju in dosežene uspehe na mednarodnih ter državnih tekmovanjih v ju-jitsu. Priznanje za športno ekipo leta 2022 prejme Košarkarska ekipa starejših deklic Osnovne šole Loka Črnomelj za osvojeno 3. mesto na državnem prvenstvu osnovnih šol v košarki za starejše deklice. Predlogov za športni dosežek leta 2022 in mladega perspektivnega športnika leta 2022 ni bilo, zato se priznanja ne podelita.

Brezo kot javno pohvalo pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2022 prejmejo JP Komunala Črnomelj d. o. o. – ekipa vzdrževanja mesta, VRTNARICE za vestno, prizadevno in skrbno delo na področju vzdrževanja hortikulturne podobe mestnega jedra, za ekološki in trajnostni pristop ter za neprecenljivi prispevek k izgledu mesta nasploh, ter Jernej Kavšek za prispevek na področju urejanja, varovanja in ohranjanja okolja, predvsem na področju raziskav divje rastočih orhidej, ter za osveščanje o pomenu pomembnosti ohranjanja narave.

Predloga za podelitev graje Kopina, ki se podeljuje osebam, ki so s svojimi dejanji oziroma opustitvami vplivali na neurejenost oziroma onesnaženost okolja, ni bilo, zato se Kopina ne podeli.

Župančičeva priznanja bodo prejemnikom podeljena na osrednji občinski proslavi ob kulturnem prazniku v torek, 7. februarja, ob 18. uri v Kulturnem domu Črnomelj.

Občinska priznanja in priznanja na področju športa bodo podeljena na osrednji proslavi ob prazniku občine Črnomelj v petek, 17. februarja, ob 18. uri v Kulturnem domu.

Ekološki priznanji Breza pa bosta podeljeni ob dnevu Zemlje aprila letos, so sporočili s črnomaljske občine.

A. L.