Črnomelj: Začetek gradnje koloparka v Loki

Začetek gradnje kolesarskega poligona oz. koloparka v črnomaljski Loki - na zemljišču med vrtcem in srednjo šolo. (vir: občina)

V okviru projekta Športni park Loka so izvajalci začeli z deli gradnje koloparka, kar je prva faza celotnega projekta. Kolopark oziroma kolesarski poligon je umeščen na zemljišču med vrtcem in srednjo šolo.

Za gradnjo je Občina Črnomelj pridobila sredstva Fundacije za šport v višini 23.769 evrov, celotna vrednost investicije pa je 60.960 evrov.

Razliko je zagotovila občina v svojem proračunu. Dela izvaja podjetje Planapark iz Ljubljane, končana pa bodo predvidoma do konca avgusta letos.

Namen projekta je izgradnja novega, sodobnega, standardiziranega in varnega športnega asfaltnega grbinastega poligona parka – koloparka (angl. pump track), za krepitev spretnosti in motoričnih sposobnosti uporabnikov vseh starosti, posebej otrok in mladostnikov.

Namen je tudi omogočiti kvalitetno izvedbo športnih, šolskih, obšolskih in drugih programov in aktivnosti za vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike, omogočiti najvišjo raven kakovosti, uporabnosti in izrabe prostora.

Vir: Občina Črnomelj

A. L.