Črnomelj: To so predvideni datumi začetka gradnje vrtca in osnovne šole v Loki

V nekdanji Beltovi poslovni stavbi, v neposredni bližini proizvodnje Livarja, je zdaj nameščenih 8 oddelkov OŠ Loka, učenci od 1. do 3. razreda (prva triletka). (vir: Google)

V občini Črnomelj se že več let soočajo s številnimi težavami zaradi neustreznih prostorskih zmožnosti tako v vrtcu kot osnovni šoli. Gradnja vrtca in šole v Loki pa se odmikata. Zato smo včeraj v kabinet črnomaljskega župana poslali vprašanje, kdaj se bosta gradnji končni le začeli.

Dobili smo naslednji odgovor:

Izgradnja vrtca Črnomelj, Enota Loka, se bo pričela takoj, ko Občina pridobi gradbeno dovoljenje, to je predvidoma novembra 2020.

Izgradnja Osnovne šole Loka Črnomelj naj bi se, po terminskem planu investicije, pričela takoj ko Občina pridobi gradbeno dovoljenje, to je predvidoma maja 2021.

Ob tem se posebno v Osnovni šoli Loka, ki je največja osnovna šola v občini (z več kot 560 učenci), letos soočajo še z dodatnimi prostorskimi in organizacijskimi težavami. Šolsko leto bo pestro ter organizacijsko in logistično najzahtevnejše, saj pouk poteka na petih različnih lokacijah, je razvidno iz obvestila šole, objavljenega na spletni strani.

Kot razlog navajajo, da je del stavbe (zgrajene leta 1967) in jo je v začetku junija 2018 še dodatno močno poškodovalo neurje s točo, v gradbenih načrtih namenjen za rušenje in z letošnjim šolskim letom ne bo več v uporabi.

Pouk v letošnjem letu tako poteka na naslednjih petih lokacijah:

  • matična šola Loka Črnomelj – 4. c, 6., 7., 8., 9. razredi (13 oddelkov);
  • Srednja šola Črnomelj – 5. a, b, c (3 oddelki);
  • Poslovna hiša Stratus (nekdanji Belt) – 1., 2., 3. razredi (8 oddelkov);
  • podružnica Adlešiči – 3 oddelki podružnične šole ter 4. a in 4. b – pripeljejo se iz matične šole;
  • podružnica Griblje – 2 oddelka podružnične šole.

Za en oddelek četrtega razreda so našli rešitev na matični šoli, trije oddelki 5. razreda pa bodo imeli pouk v bližnji Srednji šoli Črnomelj. Učenci dveh oddelkov 4. razreda se bodo pred poukom zbrali v matični šoli Loka, nato pa se bodo odpeljali na podružnično šolo Adlešiči in se po pouku vrnili v Črnomelj na kosilo, neobvezne izbirne predmete in OPB. Pouk za 4. razred na podružnični šoli Adlešiči bo potekal z 20-minutnim časovnim zamikom glede na matično šolo.

Največja sprememba je, da bo pedagoški proces za učence 1., 2. in 3. razreda v celoti potekal na nadomestni lokaciji – v Poslovni hiši Stratus, med domačini bolj znani poslovni stavbi nekdanjega Belta v Ulici heroja Stariha 17 v Črnomlju – poleg proizvodnje Livarja.

Oddelke prve triletke (prvih treh razredov) so tako premestili v nekdanjo Beltovo poslovno stavbo, na pouk športa pa bodo učence prepeljali v športno dvorano v Loko. Malico in kosilo bodo hišniki dnevno vozili iz matične kuhinje.

C. R.