Črnomelj: Stanje v gospodarstvu je alarmantno

Črnomelj (vir: kraji.eu)

Zaposleni v črnomaljskih podjetjih so lani prejeli le 72 odstotkov plače zaposlenih v regiji. Povprečna bruto plača zaposlenih v podjetjih v tej občini je bila le 1.293,80 evra ali za kar 500 evrov manjša od povprečne plače v regiji. V letu 2018 se je ta zaostanek povečal še za 38 evrov.

Povprečna bruto plača zaostaja tudi za plačami v Sloveniji.

V povprečju so zaposleni v podjetjih lani prejeli 358 evrov mesečno manj od ostalih v državi, v odstotku to pomeni kar 21,7 odstotka manj kot drugje. Tudi v primerjavi s plačami v državi se je zaostanek v letu 2018 še povečal.

To so podatki iz Informacije o poslovanju gospodarskih družb (podjetij) in samostojnih podjetnikov v letu 2018, ki so jo na petkovi seji občinskega sveta obravnavali občinski svetniki.

V občini ni nobenega velikega podjetja. Prevladujejo mikro družbe. Teh je sicer kar 220 in v povprečju zaposlujejo le po 2,4 osebe. V občini deluje še 354 samostojnih podjetnikov, malih podjetij je 33, srednje velika podjetja so 4.

Ob tem skrbi še podatek, da se število samostojnih podjetnikov iz leta v leto zmanjšuje, tako je bilo tudi v letu 2018. Ti so lani skupno ustvarili za 5 odstotkov manj prihodkov od prodaje, prihodki, ki so jih samostojni podjetniki dosegli z izvozom (na tujih trgih), pa so se lani zmanjšali kar za 39 odstotkov.

Zelo nizka je tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, ki je s 33.407,35 evra za kar 39,2 odstotka nižja od vrednosti v regiji in za 24,8 odstotka nižja kot v državi.

Nizke plače zaposlenih in nizka dodana vrednost se odražajo tudi v nižji porabi, standard in kakovost življenja prebivalcev v občini sta zato bistveno nižja kot drugod.

Čeprav je v občini 13,5 odstotka vseh gospodarskih družb v regiji, te zaposlujejo le 5,6 odstotka vseh zaposlenih v gospodarskih družbah regije.

Število brezposelnih je sicer relativno nizko, 775, najnižje po letu 2009. Vendar pa je indeks delovne migracije, ki prikazuje razmerje med številom delovno aktivnega prebivalstva po občini delovnega mesta, visok.

Za aktivno prebivalstvo (brez kmetov) je v občini na voljo le 67,4 odstotka potrebnih delovnih mest. Ali drugače: delovnih mest v občini je za dobri dve tretjini delovno aktivnih prebivalcev. Ob tem statistični podatki kažejo, da se na delo drugam vozi polovica delovno aktivnih.

Zaposlenost v podjetjih je bila lani sicer na ravni iz leta 2012.

Stanje v občina na področju gospodarstva je alarmantno in potrjuje tisto, kar je sicer splošno znano. Na občinskem vodstvu pa je, da bo zagotovilo več denarja za spodbujanje podjetništva. To sicer občina počne, vendar so zneski bistveno prenizki. Zadnji razpis za leto 2019 je za vsega 39.000 evrov, kar je kaplja v morje. Na voljo je sicer tudi program Pokolpje, ki pa ne daje tistih rezultatov, kot bi jih to območje potrebovalo. Je dobrodošlo, vendar bistveno premalo.

Pred novim občinskim vodstvom je tako zelo težka naloga. V občino mora pridobiti nove vlagatelje, ki bodo odprli nova podjetja. V Kočevju, na primer, so v zadnjih letih pridobili vsaj tri nova podjetja, ki so za to pridobila tudi večmilijonske državne pomoči. To v Črnomlju manjka.

J. M.