Črnomelj: Projekt izgradnje kanalizacije v mestu Črnomelj zaključen

Novinarska konferenca, Črnomelj (vir: občina)

Ob zaključku projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – Občina Črnomelj sta danes v sejni sobi Občine Črnomelj projekt podrobneje predstavila župan Andrej Kavšek in vodja projekta Vinko Kunič.

Kot sta poudarila na novinarski konferenci, gre za izredno pomemben projekt, prek katerega je Občina Črnomelj od leta 2021 do letos na enajstih ločenih območjih dogradila skupaj 6 km fekalne kanalizacije in osem črpališč v jaških.

Vrednost projekta z vsemi stroški znaša okoli 3,6 milijona evrov, od tega bo okoli 1,6 milijona evrov sofinanciranih iz Kohezijskega sklada EU (evropska sredstva), okoli 280 tisoč evrov pa iz državnega proračuna. Preostanek je zagotovljen v občinskem proračunu.

“Zaključen projekt je bistveno prispeval k večji zaščiti rek Lahinje in Dobličice pred komunalnimi odpadnimi vodami. Posebej me veseli, da smo velik delež sredstev za izpeljavo projekta pridobili iz evropskih in državnih sredstev, žal pa smo se na nabor projektov za sofinanciranje lahko prijavili le s kanalizacijo za naselje, ki ima več kot 2.000 prebivalcev. V naši občini v to kategorijo spada le Črnomelj. Z izvedenimi deli se je stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje mesta Črnomelj z 88,8 odstotka povečala na 98 odstotkov, kar je velik delež in smo ga tudi zelo veseli,” je izpostavil župan Andrej Kavšek.

Izvajalci gradnje, ki so bili prisotni tudi na novinarski konferenci, so bili združenje podjetij  TGH d.o.o. Črnomelj, CGP d.d. Novo mesto in VGP d.d. Novo mesto, podizvajalci pa podjetja Teleg-m d.o.o. iz Ljubljane, Skupina Stik d.o.o. iz Ljubljane za arheološka dela in AGM Starešinič d.o.o. iz Hrasta pri Vinici. Nadzor pri projektu je izvajalo podjetje Štraf d.o.o. iz Hajdine pri Ptuju.

Na novo priključenih na kanalizacijsko omrežje je 200 objektov z več kot 600 prebivalci.  Območja gradnje so bila Ulica Na bregu, Pod mestnim jedrom, Ulica Pod gozdom, Nova Loka, Ul. Danila Bučarja, Ul. heroja Jožeta Mihelčiča, Grajska cesta, Ul. pri stadionu, Ul. Pri mostu, Čopova ulica, Marentičeva ulica, Ulica Marjana Kozine, del območja Majer, območje zazidalnega načrta Drage, Semiška cesta in spodnji del Ločke ceste.

Kot je dejal župan občine Andrej Kavšek, si vsekakor želijo boljše komunalne in vodovodne povezanosti na območju celotne občine, zato na občini redno pripravljajo projekte in spremljajo razpise za sofinanciranje različnih projektov, za kar si bodo prizadevali tudi v prihodnje.

Vir: Občina Črnomelj

A. L.