Črnomelj: Pomembno za lastnike zgradb brez ustreznih gradbenih dovoljenj

Občina bo začela z legalizacijo nelegalnih in neskladnih gradenj.

(vir: mapio.net)

Na območju občine Črnomelj je zgrajeno večje število zidanic, za katere po določilih veljavnega Občinskega prostorskega načrta (OPN) ni pravne podlage za izdajo gradbenega dovoljenja.

Občina namerava zdaj to urediti.

Iz gradiva za naslednjo sejo črnomaljskega občinskega sveta je razvidno, da namerava občina za legalizacijo nelegalnih in neskladnih gradenj za zidanice in po potrebi tudi za druge podobne objekte začeti postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

Za ugotavljanje interesa za izdelava OPPN bo občina še v tem mesecu objavila poziv zainteresiranim lastnikom nelegalno oz. neskladno zgrajenih objektov ter glede na izkazan interes pričela s postopkom priprave t. i. »sanacijskega« OPPN.

S tem bodo nato omogočeni pogoji občanom za pridobitev veljavnega gradbenega dovoljenja. O objavi poziva bomo poročali.

C. R.