Črnomelj: Podpisali pogodbo za dela v Kanižarici

Podpis pogodbe za gradbena dela v poslovni coni v Kanižarici: župan Andrej Kavšek in direktor TGH Stjepan Jarnević (vir: občina Črnomelj)

Občina Črnomelj je 27. maja 2019 objavila javno naročilo za ureditev dela cestne in komunalne infrastrukture v Poslovni coni TRIS v Kanižarici. Na razpis je prispelo pet ponudb, najugodnejša je bila ponudba črnomaljskega podjetja TGH, d. o. o., ki jo je občina tudi sprejela.

V sredo, 14. avgusta, sta nato župan Andrej Kavšek in Stjepan Jarnević, direktor podjetja TGH, podpisala pogodbo.

Vrednost gradbenih del je 456.550,76 evra (vključno z davkom).

Dela, ki jih bo izvajal TGH, so:

  • dokončanje ceste B1 v dolžini 195 metrov,
  • novogradnja ceste G3 v dolžini 100 metrov in
  • dokončanje ceste G v dolžini 180 metrov.

Sočasno bodo uredili meteorno kanalizacijo (popravilo jaškov, izvedba pokrovov) in manjkajoč vodovod, fekalno kanalizacijo in javno razsvetljavo. Meteorna kanalizacija je bila že izdelana, predvideni so le priklopi na meteorno kanalizacijo, popravilo obstoječih jaškov in izvedba vtočnih jaškov peskolovov.

Na tem območju delujejo trije poslovni subjekti, ki imajo zelo slabe pogoje za razvoj svojih podjetij, predvsem zaradi neustrezne infrastrukture – dostopnosti in neurejene komunalne infrastrukture.

Za investicijo je občina pridobila evropska sredstva v višini dobrih 304 tisoč evrov, približno 100 tisoč evrov bodo črpali iz državnega proračuna, preostali znesek pa bo pokrila občina.

Cona TRIS je nastala na območju nekdanjega rudnika rjavega premoga Kanižarica. Obsega nekaj več kot 110 hektarjev zemljišč in je okoli 80-odstotno zasedena. Na območju deluje priblićno 40 podjetij, v katerih je več kot 500 zaposlenih. Med večjimi je družba Adria Dom, ki izdeluje mobilne hišice in je eden največjih delodajalcev v občini.

Poslovna cona TRIS Kanižarica – skica, z rdečo črto označeno, kje bodo izvajali dela. (vir: občina)

C. R.