Črnomelj: Občinski svet potrdil novo volilno komisijo

Črnomelj (foto: Anita Jamšek, vir: občina)

Člani Občinskega sveta Občine Črnomelj so se na 7. redni seji včeraj sestali v sejni sobi Občine Črnomelj. Obravnavali so 11 točk dnevnega reda. Med drugim so sprejeli Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih, kar pomeni, da lahko vrtec sprejme več otrok.

 

Člani sveta so se na seji s Poročilom Policijske postaje Črnomelj seznanili z varnostnimi razmerami na območju občine. Seznanili so se tudi z Akcijskim načrtom destinacije Bela krajina za obdobje 2023 – 2026 v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.

Sprejeli so tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj. Ta prepoveduje postavljanje šotorov, kamp prikolic ali drugih zasilnih objektov z namenom taborjenja in šotorjenja na območjih, ki niso predvidena za tovrstne dejavnosti in po novem kot kršitelja vključuje tudi fizično osebo.

Nova občinska volilna komisija

Predstavniki občinskega sveta so na seji potrdili tudi novo občinsko volilno komisijo, saj je prejšnji potekel mandat. V novo komisijo so imenovani Jožica Miketič Vipavec, Igor Fortun, Franc Mravinec, Janez Jakša, Ines Ružić Vardjan, Igor Suhorepec, Martin Puhek in Ivan Trs.

Vse ostale točke in njihovo podrobnejšo razlago lahko najdete v gradivu na tej povezavi

A. L.