Črnomelj: Občinski svet potrdil denarno pomoč dijakom ob vpisu v črnomaljsko gimnazijo

Srednja šola Črnomelj

Včeraj se je na 18. redni seji sestal Občinski svet Občine Črnomelj, občinski svetniki so potrdili proračun občine za leto 2021, v katerem so med drugim podprli predlog za pomoč dijakom ob vpisu v Gimnazijo Črnomelj.

Svetniki so včeraj dokončno sprejeli proračun občine za leto 2021, ki je letos višji in bolj investicijsko naravnan in v katerem so med drugim zagotovljena sredstva za pomoč dijakom ob vpisu v črnomaljsko gimnazijo.

V občinski proračun je tako na predlog svetniških skupin SDS, NSI in SLS vključenih 30.000 evrov za pomoč dijakom ob vpisu v Gimnazijo Črnomelj.

Pobudniki iz navedenih svetniški skupin so zapisali, da se že nekaj let soočajo z velikim upadom vpisa v Gimnazijo Črnomelj, ki je v Beli krajini še edina srednješolska ustanova. V preteklosti so njeni učenci nizali vrsto uspehov na tekmovanjih, mnoga leta pa je bila Gimnazija Črnomelj ena izmed uspešnejših po uspehu pri maturi.

Svetniki iz vrst SDS, NSI in SLS so prepričani, da so štipendije odlična vzpodbuda za povečan vpis v navedeni program. “Navedeni ukrep se je izkazal v občinah, kjer so se soočale z enako težavo, kot pravilen in učinkovit ukrep za ohranitev srednje šole v domačem kraju,” so dodali.

Letošnji občinski proračun je sicer zgodovinski, saj izkazuje kar 19,7 milijona evrov prihodkov in 24,6 milijona evrov odhodkov. V proračun so vključeni načrti za številne investicije v občini, med drugim tudi za izgradnjo vrtca in osnovne šole v Loki, kjer bodo črpali tudi državna sredstva.

M. D.