Črnomelj: Novi župan zaprisegel, občinski svet potrjen

Člani Občinskega sveta Občine Črnomelj z županom. (vir: arhiv)

Včeraj popoldan je v sejni sobi Občine Črnomelj potekala konstitutivna seja 24-članskega občinskega sveta. Potrjeni so bili mandati vseh članov, kot novoizvoljeni župan je slovesno zaprisegel Andrej Kavšek.

Na seji, ki jo je vodil najstarejši član Občinskega sveta Občine Črnomelj Štefan Misja, so se prisotni v uvodu seznanili s poročili Občinske volilne komisije o izidu volitev, pri katerih ni bilo zapletov.

Novi črnomaljski župan Andrej Kavšek na včerajšni seji občinskega sveta.

Občinski svet je na seji potrdil mandate članov Občinskega sveta in mandat župana. Ta je prisegel da bo svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in Občine Črnomelj, da bo pri izvrševanju svoje funkcije ravnal vestno in odgovorno ter v korist in za blaginjo občanov in občank občine Črnomelj.

Novega črnomaljskega župana čaka veliko dela. To bo nedvomno težko in zahtevno.

Med večjimi projekti, ki jih bo moral v svojem mandatu izpeljati, sta poleg infrastrukture (cest, daljnovoda in ostalega) tu še izgradnja vrtca v Loki in nove osnovne šole v Loki. Za slednjo je gradbeno dovoljenje že pridobljeno, izgradnja pa se je kar zamikala.

Za vrtec v Loki pa je občina že 11. septembra 2018 javno objavila odločitev o oddaji naročila za izgradnjo 10-oddelčnega vrtca v Loki. Po tem bi koncesijo za izgradnjo oddali zasebnemu velenjskemu podjetju Esotech, d. d., ki je v lasti znane družine iz vrst SD. Končna vrednost izgradnje sicer še ni znana, po doslej znanih podatkih pa naj bi bila ta kar okoli 8 milijonov evrov, kar je enormno visoka številka.

Zelo draga gradnja vrtca bi položnice za predšolsko varstvo otrok nedvomno precej podražila. Obstajajo tudi drugačne, bistveno cenejše rešitve izgradnje, za kar pa se prejšnje občinsko vodstvo ni odločilo. Novi župan to lahko spremeni.

Na novemu županu Andreju Kavšku je tako zdaj odločitev o tem, ali bo to preklical ali sprejel. Na voljo ima namreč obe možnosti. Na tem projektu bo že v začetku padel ali obstal, kot se temu reče, odločitev bo nedvomno kmalu sporočil.

Na rešitve župana čakajo tudi v Društvu Proteus, kjer so zelo kritični do delovanja bioplinske elektrarne na Lokvah pri Črnomlju in s tem povezanega odvoza gnojnice, ki se nato polijejo po belokranjskih njivah in travnikih. Lastnik bioplinarne je Petrol. Iz društva so pohiteli in na župana (tudi ostala dva belokranjska) naslovili vprašanje o tem, ali lahko pričakujejo prepoved uporabe za okolje dolgoročno nevarne bioplinske gnojnice na ozemlju celotne Bele krajine za gnojenje v kmetijstvu ali pa npr. enotno zahtevo belokranjskih občin za zaprtje bioplinarne. Vprašanje je na mestu, vendar pa stvar ni nova in bi to lahko rešili že s prejšnjo županjo.

Nadalje je tu še reševanje izgradnje daljnovoda, kjer naj bi postopki potekali na sodišču, da o izgradnji 3. razvojne osi, to je hitre ceste od Novega mesta do Vinice, niti ne govorimo.

Novega župana tako ne čaka lahko delo. Andrej Kavšek bo sicer že v soboto imel govor na osrednji občinski prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Z župansko zamenjavo so povezane tudi nekatere ostale kadrovske zadeve. Med drugim imenovanje podžupana ali več, pa tudi zamenjava direktorja občinske uprave. Doslej sta bila podžupana Štefan Misja iz DeSUS in Samer Khalil iz SD. Khalil tokrat v občinski svet ni bil izvoljen. Direktorica občinske uprave je bila Tamara Potočar. Khalil ne more biti več podžupan (ker ni svetnik), ostala dva pa se najverjetneje s teh mest tudi poslavljata. Zdaj že nekdanja županja pa naj bi se po dostopnih podatkih na delo vrnila v Upravno enoto Črnomelj.

Novo izvoljeni občinski svetniki so:

  • SDS (6): Maja Kocjan, Bernarda Kump, Franc Ivanušič, Matej Banovec, Anton Brula, Marko Mravinec
  • Lista za razvoj (6): Dubravko Čengija, Zalka Bosanac, Zoran Špec, Tatjana Kmetič Škof, Matjaž Barič, Tadeja Lamut
  • SD (5): Jaka Birkelbach, Leopold Perko, Janez Perušič, Samo Kavčič, Mira Radojčič
  • LMŠ (2): Vesna Fabjan, Renata Butala
  • DeSUS (2): Štefan Misja, Mojca Čemas Stjepanovič
  • NSi (1): Nataša Hudelja
  • SLS (1): Andrej Fabjan
  • Predstavnik romske skupnosti (1): Henček Kosec

Kot zanimivost dodajmo, da je Andrej Kavšek zet nekdanjega zelo priljubljenega Martina Janžekoviča, nekdanjega predsednika Skupščine Občine Črnomelj (po takratnih merilih župana), pa tudi znanega bančnika v Črnomlju, ki si je zelo prizadeval za obstoj samostojnega bančništva v Beli krajini. Žal se volilnega zmagoslavja svojega zeta ne more več veseliti.

J. M.