Črnomelj: Nove informacije o gradnji osnovne šole Loka

OŠ Loka v Črnomlju (foto: MD)

V petek, 3. decembra 2021, je v prostorih Občine Črnomelj potekal sestanek glede gradnje Osnovne šole Loka Črnomelj, kjer so bili prisotni Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka Črnomelj,  mag. Maja Kocjan, predsednica Sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj, in Renata Lozar, predsednica Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj.

Na srečanju so se seznanili z novimi informacijami in nadaljnjimi koraki glede težko pričakovane gradnje OŠ Loka.

Postopki bodo naslednji:

Občina bo do sredine decembra 2021 uskladila investicijsko dokumentacijo – Investicijski program (IP), ki bo skladen z amandmajem sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022, ki ga je državni zbor sprejel na novembrski seji. Znano je, da je Vlada občini Črnomelj za gradnjo šole odobrila 6,95 milijona evrov, to so nato v državnem zboru še tudi poslanci iz vrst SDS, SMC, NSi, DeSUS, SNS in manjšin.

Dokument IP bo poslan na Ministrstvo za izobraževanje in šport, ki bo v začetku januarja pripravilo gradivo za Vlado RS.

Na osnovi gradiva bo Vlada RS odprla Načrt razvojnih programov (NRP) za OŠ Loka Črnomelj, kar bo podlaga za pripravo Sklepa o dodelitvi sredstev (Sklep) in nato Pogodbe o sofinanciranju (Pogodba).

Po prejemu sklepa Vlade RS, ki bo izdan predvidoma do sredine januarja, bo občina izdala odločitev o izbiri izvajalca gradnje. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila predvidoma do konca januarja sledi podpis pogodbe z izbranim izvajalcem.

Po podpisu pogodbe bo predvidoma do konca februarja organizirana tudi javna predstavitev idejne zasnove Osnovne šole Loka Črnomelj.

Temu bo sledila faza projektiranja (5 do 6 mesecev) in pridobivanje gradbenega dovoljenja. Pri projektiranju bosta vključeni tako občina kot šola.

V vmesnem času bo izvedena rušitev celotnega starejšega dela šole. Termin rušitvenih del bo naknadno usklajen z izbranim izvajalcem in s šolo.

Sledila bo gradnja nove šole, ki bo predvidoma trajala okrog 18 mesecev.

Vir: Občina

A. L.