Črnomelj: Najprej vrtec in nato še dve šoli – v Loki in Dragatušu

Črnomelj (vir: YouTube)

Prvi občinski proračun po županskih volitvah je vedno najboljše ogledalo vsakega župana. Če je novinec, je to ogledalo še toliko večje. Sestavni del proračuna je tudi seznam projektov,  ki jih namerava novi župan ali županja uresničiti v naslednjih štirih letih. Za črnomaljskega lahko rečemo, da si je program zastavil zelo ambiciozno. 

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je pripravil predlog, o katerem so svetniki razpravljali na ponedeljkovi seji občinskega sveta. Obravnavali so prvi predlog občinskega proračuna za leto 2019. Dokončno bodo proračun občine potrdili na marčevski seji.

Preverili smo, kakšen je ta proračun, kakšni so načrti. In ugotovili, da je župan svoje delo zastavil resno in ambiciozno.

Očitno je, da si bo v tem mandatu prizadeval za uresničitev vsega, kar je bilo doslej v več letih zamujenega in kjer je občina zastala.

V proračun Občine Črnomelj za naslednja štiri leta (od 2019 do 2022) je uvrstil za kar 36,94 milijona evrov investicij. Glavnina se bo glede na načrte izvajala v letih 2020 in 2021.

Prednostne investicije so: izgradnja vrtca v Loki, izgradnja nadomestne osnovne šole v Loki ter obnova in dograditev osnovne šole v Dragatušu.

Novi črnomaljski župan Andrej Kavšek.

Vrtec bo predvidoma stal 4 milijone evrov, občina bo za to iskala nepovratna sredstva – subvencijo Eko sklada, za ostalo bodo najeli posojilo. Dodajmo, da je Kavšek po izvolitvi ustavil pred tem načrtovani način izgradnje, po katerem bi občina vrtec gradila v javno-zasebnem partnerstvu. Gradilo bi ga zasebno velenjsko podjetje Esotech, gradnja bi bila za občino vsaj dvakrat dražja, župan se za to ni odločil. Gradili bodo sami.

Izgradnja nadomestne osnovne šole v Loki bo predvidoma stala okoli 10 milijonov evrov. Občina zdaj hiti še z zadnjimi podrobnostmi projekta, glede na napovedi ministrstva za izobraževanje bodo ti nato vladi predlagali, naj gradnjo uvrsti v državni Načrt razvojnih programov. To pomeni, da bi bila gradnja sofinancirana iz državnega proračuna. Pričakujejo okoli devet milijonov evrov (od desetih). Vendar pa bodo morali na občini vložiti izjemne napore, da bodo prišli do tega. Nedvomno je bil tudi to eden od razlogov, da je župan v Črnomelj prejšnji teden povabil vladnega predsednika Marjana Šarca. Vendar pa na žalost Šarec ni obljubil ničesar.

Ne glede na to gredo v Črnomlju dalje, iskali bodo vse možne poti in način, da nekaj milijonov evrov državnega denarja pride tudi v ta kraj.

Obnova in dograditev osnovne šole Dragatuš bo po zdajšnjih ocenah predvidoma stala 2,5 milijona evrov in bo potekala v letih 2020 in 2021. Tudi v tem delu občina pričakuje večje sofinanciranje s strani države in Eko sklada.

V načrtu so še obnove cest in še veliko je tega. Ni kaj, črnomaljski župan Andrej Kavšek je svoje delo zastavil zelo ambiciozno.

A. L.