Črnomelj: Na Lokvah zasegli večjo količino prepovedanih petard

(vir: PU Novo mesto)

Črnomaljski policisti so zaradi suma posesti prepovedanih pirotehničnih izdelkov pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na območju Lokev pri Črnomlju in pri 19-letnemu moškemu našli 626 petard.

Pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, njihova posest ali uporaba pa sta
prepovedani, so zasegli in zoper kršitelja uvedli prekrškovni postopek.

Zakon določa, da se z globo od 400 do 1200 evrov za prekršek kaznuje posameznik, ki prodaja, kupuje, poseduje ali uporablja ognjemetne izdelke, ki so namenjeni le pravnim osebam ali podjetnikom, ki imajo ustrezno dovoljenje, ali ognjemetne izdelke kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok. Policisti take predmete zasežejo tudi v primeru, če niso storilčeva last.

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da žal posamezniki še vedno ne razumejo, da je pokanje za veliko ljudi moteče, povzroča strah, občutek nevarnosti in onesnažuje okolje. Ogrožene so tudi živali, saj imajo bolj izostren sluh, pokanje jih vznemiri in prestraši, zato pogosto pobegnejo in se izgubijo.

Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pa lahko povzroči hude telesne poškodbe s trajnimi posledicami.

Policisti bodo nadaljevali z aktivnostmi za ugotavljanje kršitev na tem področju in zoper kršitelje dosledno ukrepali.

M. D.