Črnomelj: Močno deževje z vetrom

(vir: FB)

Danes zjutraj je močno deževje z vetrom zajelo tudi občino Črnomelj. Meteorna voda je poplavila dva proizvodna in pet stanovanjskih objektov.

Gasilci PGD Črnomelj, Rodine, Dobliče in Dragatuš so na dveh stanovanjskih in dveh večstanovanjskih objektih zaščitili ostrešje s PVC folijo, dva objekta zaščitili s protipoplavnimi vrečami in iz poplavljenih objektov izčrpali vodo ter očistili nekaj meteornih jaškov.

Zaradi udara strele je prišlo do požara ostrešja stanovanjskega objekta v Črnomlju. Gasilci so razkrili del ostrešja, pogasili požar in prekrili ostrešje s kritino. Dežurni delavci cestnega podjetja so odstranili štiri podrta drevesa, ki so ovirala promet.

Zaradi obilnih padavin je reka Kolpa prestopila bregove in pričela poplavljati. Voda je poplavila dva stanovanjska, en gostinski in dva gospodarska poslopja.

Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi, Prelesje, Radenci, Rodine, Učakovci-Vukovci in Vinica so s protipoplavnimi vrečami zaščitili objekte. Med naseljem Kot pri Kolpi in Sodevci ter med naseljema Vinica in Učakovci je popolna zapora ceste zaradi poplavljenega cestišča.

Obvoz je urejen. Dežurni delavci cestnega podjetja so postavili ustrezno prometno signalizacijo.

Dragoši pri Adlešičih (vir: neurje.si, FB)

A. L.