Črnomelj: Mesečna spodbuda vsem dijakom srednje šole

(vir: arhiv)

Črnomaljski občinski svetniki so na seji pred tednom dni sprejeli nov Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, ki po novem razširja dodeljevanje denarnih spodbud na vse programe Srednje šole Črnomelj.

Spreminja se višina denarne spodbude, in sicer v višini 80 evrov mesečno, skrajša se čas dodeljevanja spodbude na 10 mesecev (september-junij).

Dijaki, ki so prejemali denarno spodbudo po Odloku o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program Gimnazija, to pravico ohranijo, vendar se jim spodbuda zniža na 80 evrov.

Doslej so denarno spodbudo prejemali le dijaki iz programa Gimnazija, zdaj je to razširjeno na vse, za dijake vseh programov. Prav tako je za dodeljevanje spodbud v višjih letnikih ukinjeno doseženo povprečje ocen. Podobne sklepe naj bi sprejeli tudi v občinah Metlika in Semič.

A. L.