Črnomelj: Kako potekata investiciji, vredni več kot 16 milijonov evrov?

Črnomelj, stavba, v kateri deluje občinska uprava.

V Črnomlju poteka gradnja novega vrtca v Loki, hkrati potekajo priprave na gradnjo osnovne šole v Loki. Preverili smo, v kateri fazi sta investiciji, katerih vrednost je ocenjena na več kot 16 milijonov evrov.

Vselitev v vrtec se bo nekoliko zamaknila zaradi daljših rokov pri dobavi notranje opreme, rušenje starega dela šole se bo začelo v oktobru, zamik je nekaj tednov.

Velik uspeh pa je, da so v Črnomlju julija končno zaprli enoto na Majerju, malčke bodo nastanili v enoti Čardak. (vir)

Vrtec Loka: Dela po časovnici, zamik pri opremi

V vrtcu dela v notranjosti in na zunanji ureditvi potekajo kot je predvideno po časovnici. Na občini so nam pojasnili, da je izvajalec del podal predlog za podaljšanje roka izvedbe, ker prihaja do zamika predvsem pri dobavi notranje opreme. Vzrok je primanjkljaj blaga kot posledica epidemije in ukrepov vlade.

Selitev v novi vrtec bo predvidoma v drugi polovici oktobra 2022.

Osnovna šola Loka

Trenutno potekajo priprave na načrtovano rušenje šole. Na občini navajajo, da se bo rušenje izvajalo v avgustu. Hkrati potekajo usklajevanja s projektantom in ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, v sklopu projektiranja nove šole.

Dosedanji potek del: Vrtec

Občina je v letu 2019 pristopila k postopku za preprojektiranje projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enota Loka s spremljajočimi prostori in izbiri izvajalca del. Konec leta 2020 je bil izbran izvajalec za projektiranje in gradnjo. V maju 2021 se je izvedla rušitev starega dela vrtca, v juliju 2021 pa je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in pričela se je gradnja. Občina bo pridobila 14 novih oddelkov, kuhinjo, pralnico in vse ostale spremljajoče prostore, ki jih vrtec potrebuje za svoje delovanje.

Vrednost projekta je 4,25 milijona evrov, sofinanciranje Eko sklad

Osnovna šola Loka  

Predmet investicije je Rušitev in novogradnja dela objekta Osnovne šole Loka Črnomelj. Osnovni namen investicije je izboljšanje prostorskih možnosti in zagotavljanje delovnih, bivalnih in učnih pogojev v OŠ Loka, kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanjem osnovnošolskega pouka v prostorih, ki ne dosegajo prostorskih normativov.  Dolgoročni cilj omenjene investicije je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti devetletne osnovne šole. Z novogradnjo (prizidavo) šole se dolgoročno izboljša funkcionalnost obstoječe stavbe, višja kakovost izvajanja izobraževanja, boljše delovne, bivalne in učne pogoje v stavbi

Vrednost projekta je 12,12 milijona evrov, sofinanciranje Eko sklad in država.

A. L.