Črnomelj: Imenovani novi podžupani

Od leve: Dubravko Čengija, Andrej Kavšek, Maja Kocjan, Jaka Birkelbach (vir: občina)

Ponovno izvoljeni župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je s sklepom določil podžupane, ki mu bodo v novem mandatu pomagali pri njegovem delu in po njegovem pooblastilu opravljali določene naloge iz pristojnosti župana.

Podžupani so postali Dubravko Čengija, Maja Kocjan in Jaka Birkelbach.

Podžupan Dubravko Čengija (Lista za razvoj) je bil podžupan tudi v preteklem mandatu, pomagal bo županu pri opravljanju nalog iz njegove pristojnosti in bo nadomeščal župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ter bi v primeru predčasnega prenehanja mandata župana, začasno opravljal tudi funkcijo župana.

Podžupanja Maja Kocjan (SDS) bo opravljala naloge medobčinskega povezovanja in sodelovanja.

Podžupan Jaka Birkelbach (SD) bo opravljal naloge priprave programa prireditev in obeležitev pomembnejših obletnic in dogodkov v občini.

Vsi podžupani bodo svojo funkcijo opravljali nepoklicno in bodo izvajali naloge, za katere jih bo pooblastil župan.

Kdo so novi podžupani?

Dubravko Čengija

Dubravko Čengija, rojen 2. 7. 1967, je zaposlen kot vodilni delavec – direktor predstavništva v Zavarovalnici Sava d.d. v Črnomlju z dolgoletnimi izkušnjami na področju zavarovalništva in gospodarstva.

Podžupan Čengija si s svojim osebnim pristopom do ljudi prizadeva za spremembe v lokalnem okolju. »Veliko časa preživim na terenu, saj želim čim bolj prisluhniti ljudem in njihovim potrebam. V sodelovanju z županom in občinsko upravo nenehno iščemo ustrezne rešitve za potrebe iz okolja in nadaljnji razvoj občine. Delujem v dobro vseh občank in občanov ter si prizadevam za kvalitetno življenje v občini,« je o svojem delu povedal podžupan Dubravko Čengija.

mag. Maja Kocjan

Mag. Maja Kocjan, rojena 16. aprila 1980, je zaposlena na področju izobraževanja, in sicer kot vodja projektne pisarne na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, iz preteklosti pa ima bogate delovne izkušnje s področja izvršilne veje oblasti in državne uprave.

Podžupanja je že vrsto let politično aktivna v lokalnem okolju in si nenehno prizadeva za razvoj Občine Črnomelj in Bele krajine. “Precej sem aktivna na več področjih, to mi je v veselje, čutim se dolžno pomagati. V politiko sem aktivno vstopila predvsem v prvi vrsti kot človek in iz načela, da se borim za boljšo prihodnost svojih otrok in Bele krajine. Temu načelu še danes sledim in to je moje glavno vodilo. Verjamem, da lahko naredim razliko in verjamem, da je vse mogoče, če delo opravljaš s srcem,” je o svojem delovanju povedala podžupanja mag. Maja Kocjan.

Jaka Birkelbach

Jaka Birkelbach, diplomirani ekonomist, se je rodil 8. 5. 1985 in ves ta čas živi v Črnomlju. Od leta 2012 je na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, območni izpostavi Črnomelj, zaposlen kot samostojni strokovni svetovalec. Do pričetka mandata podžupana je bil 10 let predsednik Sveta Krajevne skupnosti Črnomelj.

Poleg rednih delovnih obveznosti je aktiven tudi na družbenih področjih življenja. Je predsednik Sveta zavoda OŠ Mirana Jarca Črnomelj, član Sveta zavoda RIC Bela krajina in  član organizacijskega odbora festivala Jurjevanje v Beli krajini.

Kot organizator dogodkov sodeluje s številnimi belokranjskimi društvi, zavodi, zvezami in institucijami. Je član Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva, Turističnega društva Črnomelj, Gledališke skupine ZIK Črnomelj in Kolesarskega društva Črnomelj.

Živimo v okolju, ki spodbuja uresničevanje ciljev in sanj. Želim si optimističnih in zadovoljnih občanov. Z vsemi prednostmi, izzivi in potenciali vred. Če bomo skupaj nadaljevali po začrtani poti predvidenih projektov, bo Občina Črnomelj najlepša tudi za generacije, ki šele prihajajo. Želim si čim več preseženih ciljev,” je o svojem delovanju povedal podžupan Jaka Birkelbach.

Vir 

A. L.