Črnomelj: Evropska sredstva za poslovno cono v Kanižarici

Poslovna cona TRIS Kanižarica (vir: občina Črnomelj)

Občina Črnomelj je za projekt ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni (PC) TRIS v Kanižarici pridobila 942.370 evrov. Gre za sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost, evropska sredstva, ki so bila izpogajana v prejšnji vladi, občina pa se je prijavila na razpis.

Ocenjena vrednost projekta (3. del, ki zajema ceste D1, G1 in G) znaša 1.435.982 evrov (z davkom), preostanek v višini 493.612 evrov bo zagotovila Občina Črnomelj.

Predmet projekta je ureditev infrastrukture v delu PC TRIS, izdelava vizije ekonomsko poslovne cone (EPC), vzpostavitev ustreznega informacijsko-komunikacijskega omrežja (spletna stran EPC) in izvajanje storitev v podporo delovanju EPC, medsebojnemu povezovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij za umestitev v EPC.

Ureditev infrastrukture zajema izgradnjo:

– dela ceste D1 v dolžini 210 metrov,

– del ceste G v dolžini 180 metrov in

– del ceste G1 v dolžini 330 metrov.

Uredili bodo tudi vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod, pločnike ter zasaditev. Umestili bodo tudi malo sončno elektrarno, ki bo zagotavljala samooskrbo z električno energijo za celotno poslovno cono.

Območje, ki je predmet ureditve, bo imelo po zaključku projekta zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje. Gre za območje nekdanjega rudniškega kompleksa v Kanižarici, kjer se je razvila PC TRIS.

Glavni vzrok za prijavo na razpis je bil izražen interes podjetij za vstop v Podjetniško cono. Z ureditvijo infrastrukture v njej bodo podjetja, po pričakovanju občine, širila svoj obseg poslovanja, v cono bodo vstopala tudi nova podjetja, pričakovana so nova delovna mesta, pa tudi višja dodana vrednost ter krepitev konkurenčnosti gospodarstva, so v sporočilu za javnost zapisali na črnomaljski občini.

Načrtovano urejanje: 

A. L.