Črnomelj dobil nov trg – Petrov trg

Prostor med cerkvijo sv. Petra in Glasbeno šolo v Črnomlju poimenovan za Petrov trg. (foto: www.geago.si)

Črnomaljski občinski svet je včeraj na tajnem glasovanju sprejel sklep, da se prostor med Glasbeno šolo Črnomelj in cerkvijo Svetega Petra v črnomaljskem mestnem jedru imenuje Petrov trg.

Občinski svetniki so na predlog županje glasovali za dva predloga, in sicer so se odločali med imenoma Mestna ploščad 1407 in Petrov trg. Po prejetih informacijah je od 22 navzočih svetnikov na občinski seji za predlog Petrov trg glasovalo 14 svetnikov, za Mestno ploščad 1407 pa je glasovalo 8 svetnikov. Izglasovan je bil torej predlog Petrov trg.

S tem so svetniki potrdili predlog za poimenovanje, ki ga je predlagala Župnija Črnomelj. Predlog za poimenovanje Mestna ploščad 1407 je podal Jožef Strmec, ki sta ga podprli tudi  svetniška skupina DeSUS in Krajevna skupnost Črnomelj. Odbor za turizem je občinskemu svetu predlagal poimenovanje Mestna ploščad 1407, nato so svetniki večinsko odločili drugače.

Občinski svetniki so o poimenovanju prostora med Glasbeno šolo Črnomelj in cerkvijo Svetega Petra v črnomaljskem mestnem jedru glasovali že drugič. Prvoten predlog je bil namreč »Trg svetega Petra«, ki so ga občinski svetniki na decembrski seji konec prejšnjega leta zavrnili.

Novo poimenovanje pa ne bo vplivalo na uradno poimenovanje že uvedenega uličnega sistema na tem območju, kar pomeni, da se obstoječe hišne številke objektov ne spreminjajo in ostajajo še naprej v veljavi, kot do sedaj.

Vpis novega imena ima vpliv le na izdelavo in posodabljanje novih in že obstoječih kart ter načrtov za obravnavano območje občine. Novo poimenovani prostor bo lahko (ima možnost) v prihodnje označen tudi s tablo, v skladu s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ker gre za določeno aktivnost, ki se bo izvajala v starem mestnem jedru, je zapisano v občinskem gradivu.

C. R.