Črnomelj: Dijakom črnomaljske gimnazije po 100 evrov mesečne spodbude

(vir: arhiv)

Člani črnomaljskega občinskega sveta so na včerajšnji seji dokončno sprejeli odlok o denarni spodbudi gimnazijcem Srednje šole Črnomelj, kar pomeni, da bodo dijaki ob vpisu v 1. letnik gimnazije prejeli mesečne 100 EUR denarne spodbude.

S podeljevanjem denarnih spodbud se bo pričelo v šolskem letu 2021/2022, in sicer vsem dijakom vpisanim v 1. letnik programa gimnazija. V naslednjih letih bodo denarne spodbude prejemali tudi dijaki višjih letnikov, vendar le tisti, ki bodo dosegli povprečno oceno 3,5 pri vseh predmetih.

Predlog za mesečne spodbude dijakom so dale občinske svetniške skupine SDS, NSi in SLS, združene v Črnomaljsko pomlad.

Po trenutnih podatkih je za šolsko leto 2021/2022 v program gimnazija Srednje šole Črnomelj, vpisanih 24 dijakov, od tega 18 dijakov iz Občine Črnomelj. Spodbude bosta dijakom iz svojih občin izplačevali tudi občini Semič in Metlika.

Občinski svetniki so se seznanili tudi s poročilom Srednje šole Črnomelj o delu in načrtih za naprej. Obravnavali so tudi pokrajinsko zakonodajo, pri kateri je občina skupaj z ostalima belokranjskima občinama podala enotno mnenje, da se ime Dolenjsko-belokranjska uporablja celovito in se ne krajša ter da je sedež pokrajinskega sveta v Beli krajini v Črnomlju.

Župan je člane sveta seznanil tudi s tekočimi projekti in njihovim stanjem, predstavniki Policijske postaje Črnomelj so jih seznanili s poročilom glede varnostnih razmer na območju občine, direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto pa s poročilom o poslovanju zavoda za leto 2020.

Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Dnevni red seje je obsegal 21 točk dnevnega reda.

C. R.