Črnomelj: Denarne spodbude za vpis v črnomaljsko gimnazijo

(vir: arhiv)

Črnomaljski občinski svet je na pobudo občinskih svetniških skupin SDS, NSi in SLS v četrtek sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program Gimnazija.

Odlok so sprejeli v prvi fazi, dokončna potrditev oz. t. i. druga faza obravnave in dokončen sprejem bo na junijski seji občinskega sveta. Pričakovano je, da bo predlog takrat tudi dokončno potrjen.

Tako bodo dijaki po dokončnem sprejemu prejemali mesečno po 100 evrov v 1. letniku izobraževanja. S podeljevanjem denarnih spodbud se bo pričelo v šolskem letu 2021/2022.

Tisti, ki bodo v naslednjih letih pri vseh predmetih dosegli povprečno oceno 3,5, pa bodo to denarno spodbudo obdržali tudi v višjih letnikih.

Na pobudo svetniških skupin SDS, SLS in NSi, združenih v Črnomaljsko pomlad, je bilo na občinski seji prejšnji teden sprejetih tudi več drugih sklepov, na podlagi katerih bodo na naslednji, to je junijski, seji občinskega sveta obravnavali še razvojne programe Srednje šole Črnomelj.

“Tudi ostali sprejeti sklepi so usmerjeni v prihodnost in razvoj Srednje šole Črnomelj,” je skupina Črnomaljska pomlad zapisala na svoji Facebook strani.

Po trenutnih podatkih je za šolsko leto 2021/2022 v program Gimnazija v črnomaljski srednji šoli (tudi edini belokranjski srednji šoli) vpisanih 24 dijakov, od tega 18 iz Občine Črnomelj.

Spodbude bodo predvidoma financirale vse tri belokranjske občine, letni znesek za vse tri je ocenjen na 24 tisoč evrov. Odlok se sprejema v dveh obravnavah, potrditi ga morajo vsi trije občinski sveti.

Vodstvo črnomaljske občine pa je v gradivu zapisalo, da je osnutek odloka usklajen med občinskimi upravami ter županoma in županjo občin Črnomelj, Metlika in Semič.

Svetniki Črnomaljske pomladi (SDS, NSi in SLS) so sicer že vse leto s konstruktivnimi predlogi aktivno dejavni pri reševanju večjega vpisa v Srednjo šolo Črnomelj. Ker je bil vpis v gimnazijo v lanskem letu izredno slab, so se v zadnjih mesecih ukvarjali predvsem z vzpodbujanjem učencev za vpis v ta program. Vpis se je tudi zaradi teh aktivnosti povečal.

Hkrati pa se je letos, presenetljivo, pokazal slabši vpis v strojne programe. V svetniških skupinah menijo, da je treba v šolo nujno uvesti kakšen nov študijski program, atraktiven trenutnim potrebam belokranjskega trga in zanimanju učencev/dijakov.

Na njihovo pobudo je župan nato sklical sestanek in so se 6. maja letos na Srednji šoli Črnomelj sestali z vodstvom šole, predstavniki občine in predsedniki svetniških skupin Občinskega sveta Črnomelj.

“Iskreno smo se pogovorili o naših vlogah in si zastavili cilje za naprej,” so ob tem zapisali v Črnomaljski pomladi. Navedli so, da bodo vse aktivnosti konstruktivno spremljali še naprej in se s predlogi vključevali v reševanje. To tudi uresničujejo.

Četrtkova seja Občinskega sveta

Vir: Seja občinskega sveta in Črnomaljska pomlad

M. D.