Črnomelj: Atrij v gradu pripravljen na dogodke

Ob odprtju atrija (vir: Občina Črnomelj)

V atriju črnomaljskega gradu je v soboto potekalo odprtje delno prenovljenega pritličja, v katerega spada tudi atrij, namenjen prireditvam. Predhodno so bila izvedena obsežna rušitvena dela in ureditev sanitarij za invalide, s pomočjo sofinancerskih sredstev pa je zaključena obnova samega tlaka atrija, dobavljen oder ter stoli.

Vrednost del je dobrih 268.000 evrov, okoli 38.000 evrov je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo.

Grad Črnomelj je od leta 2003 razglašen za spomenik lokalnega pomena, od leta 1995 pa je razglašen za javno kulturno infrastrukturo. Občina Črnomelj je pritlične prostore gradu Črnomelj odkupila v letu 2017.  Zadnja obnova pritličja gradu je bila zaključena okrog leta 1972. Prostore so takrat namenili gostinski dejavnosti, ki je tukaj delovala vse do denacionalizacije.

Župan Andrej Kavšek je ob odprtju izrazil zadovoljstvo. Povedal je, da so bili prostori nekaj časa zapuščeni, vse dokler se mladi niso zbrali in začeli s prirejanjem Črnfesta, za kar jih je pohvali. “Oni so tisti, ki so grad oživeli in konec koncev z njim tudi srčno živeli.”

Župan je napovedal, da je to začetek obnove gradu, kar je velik investicijski zalogaj za proračun občine, zato si prizadevajo pridobivati sofinancerska sredstva, da se grad obnovi v čim krajšem času in nameni uporabi javnosti predvsem z gostinsko in turistično ponudbo. “Čaka nas še kar nekaj dela, a prvi korak, ki predstavlja nov začetek prireditvenega dogajanja v atriju, je narejen,” je poudaril Kavšek. 

V letošnjem letu je predvidena še ureditev javnih sanitarij, pripravlja pa se tudi projekt celovite prenove pritličja gradu Črnomelj, s katerim bo občina kandidirala za razpisna sredstva. Vrednost projekta je ocenjena na slabih 1,6 milijona evrov.

V soboto so dogodek so dogodek v sodelovanju z občino pripravili Klub belokranjskih študentov, Mladinski kulturni klub Bele krajine in Mladinski center BIT Črnomelj. V kulturnem programu so nastopili Blaž Pavlakovič, recitatorja Daša Schweiger in Urban Kočevar, Tamburaški orkester Dobreč, Eva Domitrovič in Mihael Klobučar. Na ogled je bila tudi razstava del mladih belokranjskih umetnikov, ki so se predstavili na mesečnih razstavah v Knjižnici Črnomelj v okviru likovnega natečaja Talenti.

Projektno dokumentacijo za obnove je pripravilo podjetje Gea Consult, odgovorna konservatorka je bila Marija Ana Kranjc, ZVKDS, nadzor nad deli je izvajal Alojz Muren, GN nadzor Alojz Muren s.p., nadzor varstva pri delu podjetje Renova, izvajalec gradbenih del podjetje Margrad, izvajalec elektroinštalacij podjetje EMV, izvajalec strojnih inštalacije ŠENICA-SEN, trgovina-instalacije Pavel Šenica s.p., izvajalec fontane pa je bilo podjetje Svilene linije.

Vir: Občina Črnomelj (avtorica fotografij: Tina Stariha, Klub belokranjskih študentov)

A. L.