Črnomelj: Akrapovič bo širil in obnovil parkirišče

Proizvodna enota podjetja Akrapovič, d. d., v Črnomlju.

Podjetje Akrapovič bo v Črnomlju razširilo in obnovilo obstoječe parkirišče. Po razširitvi bo to veliko 7.416 kvadratnih metrov in bo namenjeno parkiranju 305 osebnim vozilom. Parkirišče bo za potrebe zaposlenih in obiskovalcev, nahaja pa se na nasprotni strani obrata Akrapovič v Črnomlju, preko obstoječe vpadnice iz zahodne obvoznice.

Zemljišča so na območju stavbnih zemljišč, območje, kjer bodo urejali parkirišča na novo, pa je zaraščeno, zatravljeno in neurejeno. Zdajšnje parkirišče je peščeno.

Lokacija, kjer bodo zgradili parkirišča, se nahaja na območju podzemne vode Dolenjski kras, pa tudi na območju arheološkega najdišča Črnomelj – Arheološko najdišče Čardak.

Akrapovičeva enota v Črnomlju ima obstoječa parkirišča v velikosti 3.105 kvadratnih metrov, to je makadamsko in v dveh nivojih. Dostop do parkirišča je omogočen z dovozno asfaltno cesto širine 5 metrov, ki se priključuje na obstoječo državno cesto. Predvideno novo parkirišče pa bo izvedeno v šestih nivojih. Prva dva sta obstoječa in se bosta le podaljšala na zahodno stran proti zahodni obvoznici, ostale štiri nivoje pa bo podjetje v celoti zgradilo na novo na južni strani obstoječih parkirišč. Za dostop do teh bo podaljšana tudi dovozna cesta na vzhodni strani parcele. Parkirišča in dovozna cesta bodo asfaltirani in zaključena s cestnimi robniki.

Gradnja parkirišč bo trajala 6 mesecev.

Podjetje že ima parkirišče v izmeri 40.021 kvadratnih metrov, nahaja se na severni strani Ulice Heroja Starihe. Agencija RS za okolje (Arso) pa je okoljevarstveno soglasje za obstoječe parkirišče in za to, ki ga bodo zdaj na novo uredili, izdala že avgusta 2016. Zdaj so odločali še o širitvi in obnovi obstoječega.

Iz sklepa pa je razvidno, kako zelo zapletena je birokracija v naši državi.

Podjetje, ki ima sicer sedež v Ivančni Gorici, je moralo nameravano investicijo prijaviti tudi na Arso, ti so jim nato izdali sklep, da jim ni treba izvajati presoje vplivov na okolje in za širitev parkirišča ter obnovo pridobiti okoljevarstvenega soglasja. V vlogi pa je moralo podjetje agenciji priložiti kar 14 dokumentov in ob tem plačati še ustrezno takso.

Več: Arso: Sklep

A. L.