Črmošnjice: Prenova ceste, izgradnja pločnika, javne razsvetljave in vodovoda

Črmošnjice pri Novem mestu, proti Stopičam (vir: MO NM)

Za Črmošnjice pri Novem mesu je podpisana pogodba za ureditev ceste, manjkajočega pločnika, javne razsvetljave in vodovoda. Gre za odsek od križišča z državno cesto proti Stopičam do manjšega mostu čez Težko vodo, v skupni dolžini 380 metrov.

Pogodba sta na rotovžu podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Malkom Marjan Skube, navzoč je bil predsednik sveta Krajevne skupnosti Stopiče Janez Murn.

Dela v vrednosti skoraj 450.000 evrov (z davkom na dodano vrednost) se bodo ob predvidenih delnih zaporah ceste začela v prihodnjih dneh in potekala do konca tega leta, investicija pa bo bistveno pripomogla k izboljšanju prometne varnosti na tem območju.

Gre za prometno zelo obremenjeno cesto, ki bo po prenovi in z izgradnjo pločnika ter javne razsvetljave nudila tudi varno šolsko pot.

Mestna občina Novo mesto prihodnje leto načrtuje nadaljevanje projekta, ki bo v drugi fazi obsegal še rekonstrukcijo mostu preko potoka Težka voda v Črmošnjicah. Tu bo v prihodnje potekal priključek nove trase večnamenske poti za kolesarje in pešce iz smeri Novega mesta proti Stopičam z dvema novima mostovoma čez Težko vodo, za kar že poteka priprava projektne dokumentacije.

V Črmošnjicah je v prihodnje v okviru izgradnje 3. razvojne osi proti Beli krajini, v načrtu še celovita ureditev sedaj nevarnega križišča državne in občinske ceste v smeri Stopič, ki bo po prenovi urejeno z varnimi prehodi in površinami za pešce.

Podpisnika pogodbe župan MONM in Marjan Skube v družbi predsednika KS Stopiče Janeza Murna

M. D.