Cestišča zasnežena, zato previdno

Vahta, Gorjanci

Po državi sneži, fotografije cestnih kamer pa kažejo, da ceste večinoma niso očiščene. V nadaljevanju objavljamo nekaj fotografij. Previdno na cesti.

Cestne kamere so dostopne na portalu Prometno-informacijskega centra za državne ceste: cestne-kamere

Dragatuš
Žužemberk – Male Rebrce
Most čez Kolpo, Metlika.
Rašica – Žlebič, Gorenje Podpoljane