Ceste večinoma zasnežene

Cesta Črmošnjice nad Semič, kamere kažejo, da še sneži.

Po večjem delu Slovenije, razen na obali, sneži. Temperature so okoli ledišča, v Novem mestu je 0 °C. Ponekod še sneži. 

Na odseku Novo mesto – Metlika in v obratni smeri velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone.

Zbrali smo posnetke cestnih kamer. Posnetka za Vahto na Gorjancih in Metliko nista dostopna.

Iz posnetkov je razvidno, da so nekatere ceste slabo očiščene. Zato previdno!

Dragatuš
Črmošnjice nad Semičem
Male Rebrce, Žužemberk
Šentjurij Mirna Peč
Dolenja Nemška vas, Trebnje – Mirna Peč
Karteljevo, smer Ljubljana
Dobruška vas, smer Zagreb
Colnarji
Gorenje Podpoljane Žlebič

Nesreče: Na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu Malence, iz smeri Golovca proti Debelemu hribu, zdrs tovornega in kombiniranega vozila, zaprt prehitevalni pas.

Prilagodite hitrost razmeram na cestah, povečajte varnostno razdaljo ter upoštevajte, da boste za pot potrebovali več časa kot običajno.

Na pot se odpravite le z zimsko opremo in urejenim vozilom.

M. D.