Cesta Novo mesto – Birčna vas – Uršna sela – Rožni Dol – Gaber

Birčna vas (foto: KS Birčna vas)

Rekonstrukcije ceste na relaciji Novo mesto – Birčna vas – Uršna sela in nato proti Beli krajini še dolgo ne bo, saj tega ni v nobenem načrtu. Načrtovanih ni niti pločnikov v naseljih ob tej sicer ozki in zelo prometni cesti, ki je za mnoge postala najkrajša pot iz dela Bele krajine v Novo mesto in dalje. Ob tem pa potekajo obširnejša dela v novomeškem Šmihelu.

Cesta na relaciji Novo mesto – Birčna vas – Uršna sela – Rožni Dol – Gaber je zelo prometna, saj je med drugim tudi najkrajša cestna povezava med delom Bele krajine in Novim mestom. Kategorizirana je kot državna cesta, ponekod je v precej slabem stanju, še slabše pa je, da ob tolikšnem prometu v naseljih ob tej cesti ni pločnikov, hkrati pa je cesta tudi precej ozka.

Ali so rekonstrukcija in pločniki sploh v načrtu?

Na to so nas opozorili krajani, zato smo pristojne vprašali, kako je s tem. V velikem delu cesta pokriva območje Mestne občine Novo mesto, sicer pa kot državna cesta spada pod Direkcijo RS za infrastrukturo, ta pa pod okrilje istoimenskega ministrstva. Direkcijo smo zato vprašali, ali imajo v načrtu rekonstrukcijo te ceste, ali ta zajema tudi izgradnjo pločnikov v naseljih, kdaj so predvidena dela in kolikšna vrednost je zagotovljena v državnem proračunu, pa tudi, ali je v vse to vključena tudi novomeška občina.

Z Direkcije RS za infrastrukturo so nam odgovorili, da rekonstrukcija ceste Gaber – Uršna sela – Novo mesto (R3-664/2501) ni predvidena.

Pločniki bodo v Šmihelu

S tem, ko ni predvidena rekonstrukcija ceste, ni predvidena niti izgradnja pločnikov. So pa z direkcije sporočili, da je izgradnja pločnika predvidena v Novem mestu, v Šmihelu. Tudi to je del te ceste, vendar gre za povsem nekaj drugega. Če smo že pri tem, za dela v Šmihelu so že izvedli razpis za izbor izvajalca, vrednost pogodbe je 673.094,40 evra, sofinancer je tudi Mestna občina Novo mesto. Začetek gradbenih del je predviden v mesecu marcu, konec pa 30. novembra 2018.

Tudi Novo mesto samo o Šmihelu

Hkrati kot na direkcijo smo se s podobnimi vprašanji glede rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnikov v naseljih ob cesti Novo mesto – Uršna sela in dalje proti Rožnemu Dolu obrnili tudi na Mestno občino Novo mesto. Zanimalo nas je, kdaj so dela v načrtu in na koliko je ocenjena investicija. Prejeli smo odgovor, podoben tistemu z Direkcije RS za infrastrukturo. Z dodatkom, da so glede del v Šmihelu pojasnili več stvari. Pa poglej, kaj se bo dogajalo.

V Birčni vasi in na Uršnih selih nič, kako bo v Šmihelu?

Novomeška občina v letu 2018 načrtuje prenovo regionalne ceste skozi Šmihel. Ob tem navajajo, da je projekt rekonstrukcije Šmihelske ceste zaradi kompleksnosti urejanja v samem naselju razdeljen na tri dele.

Najpomembnejša prva faza, ki poteka mimo cerkve do odcepa za trgovino Vita, zajema obnovo cestišča, gradnjo pločnikov in javne razsvetljave, pa tudi delno sanacijo vodovoda, gradnjo kanalizacije in avtobusno postajališče na mestu Burgerjeve domačije. Druga faza se nadaljuje z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave do odcepa za Regrške Košenice, v tretji fazi pa sledi izgradnja manjkajočega pločnika mimo osnovne šole proti pokopališču, pod viaduktom pa so predvidena parkirišča in avtobusno obračališče.

Nosilka vseh treh faz je Direkcija Republike Slovenije za ceste, Mestna občina Novo mesto nastopa kot soinvestitor. Za prvo fazo (mimo cerkve do odcepa za trgovino Vita) je pogodbena vrednost 673.094,40 evrov (z DDV).

Iz mestne občine so pojasnili še drugo in tretjo fazo. Druga faza se nadaljuje z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave do odcepa za Regrške Košenice. Za to je izvedena recenzija projektne dokumentacije. Po pridobitvi zemljišč za gradnjo in zagotovitvi sredstev v državnem in občinskem proračunu bodo vzpostavljeni pogoji za gradnjo. Vrednost je ocenjena na 750.000 evrov. Predviden začetek del je v letu 2018, zagotavljajo v županovem kabinetu.

Za tretjo fazo, to je izgradnjo manjkajočega pločnika mimo osnovne šole v Šmihelu proti pokopališču, pa je trenutno v pripravi projektna naloga za projektiranje. V letu 2018 bo občina pristopila k naročilu projektne dokumentacije – projekta za izvedbo (PZI).

S tem so v Novem mestu dopolnili informacijo direkcije, to pa je, da je rekonstrukcija ceste Novo mesto – Birčna vas – Uršna sela in dalje proti Beli krajini osredotočena le na Šmihel v Novem mestu, rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnikov v naseljih, kjer sta največji Birčna vas in Uršna sela, pa še dolgo ne bo. Tega ni v nobenem načrtu, očitno o tem nihče niti ne razmišlja, sicer bi to vsaj kdo omenil.

Cesta je že tako ozka in potrebna obnove, v naseljih pa je pogosto še ožja, pločnikov tako ni. (foto: KS Birčna vas)
Birčna vas, cesta pri gasilskem domu (KS Birčna vas)

A. L.