Čebelarji: Sedem javnih razpisov v skupni vrednosti 566 tisoč evrov

(vir: MKGP)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporoča, da bo v četrtek, 24. junija, in nato še v petek, 2. julija 2021, v Uradnem listu RS objavljenih 7 javnih razpisov za področje čebelarstva, v skupni vrednosti 566.000 evrov.

Predvidoma v četrtek, 24. junija 2021, bo v Uradnem listu RS objavljenih pet javnih razpisov, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih:

  1. Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic;
  2. Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje;
  3. Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev;
  4. Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov;
  5. Sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja.

Predvidoma v petek, 2. julija 2021, bosta v Uradnem listu RS objavljena javna razpisa, in sicer:

  • Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021 (sklop A in sklop B) in
  • Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021.

Več o tem lahko preberete tukaj

M. D.