Čebelarjem na voljo skoraj 400 tisoč evrov

(vir: arhiv)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu objavilo tri javne razpise za pomoč čebelarjem, v skupni vrednosti 390 tisoč evrov. Pomoč je namejena za sofinanciranje čebelarske opreme, racionalizacijo sezonske selitve panjev in subvencioniranje vzreje čebeljih matic.

V okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme se čebelarjem omogoča posodobitev čebelarstva, kar prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji. Skupna višina nepovratnih sredstev za ta ukrep je 319.584 evrov.

V okviru ukrepa  Racionalizacija sezonske selitve panjev  se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja. Skupna višina nepovratnih sredstev za ta ukrep je 30.000 evrov.

Pri ukrepu Subvencioniranje vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem čebeljih matic dodeli nepovratna sredstva, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic. Vzreja rodovniških čebeljih matic pa se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji. Cilj te podpore je spodbuditi vzrejevalce čebeljih matic k vzreji bolj kakovostnih matic in k večjemu številu vzrejenih matic. Skupna višina nepovratnih sredstev za ta ukrep je 40.000 evrov.

Z javnimi razpisi nameravajo v skladu z novim Programom ukrepov na področju čebelarstva v obdobju 2020-2022 še naprej sledili uresničevanju splošnih ciljev: ohraniti pasemsko čistost kranjske čebele, ohraniti enakomerno in zadostno poseljenost čebeljih družin po Sloveniji, ohraniti kakovost in varnost medu in čebeljih pridelkov in povečati stopnjo samooskrbe z medom.

Dodatne informacije o javnih razpisih najdete na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580 77 92.

Vprašanja pa lahko zainteresirani čebelarji posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov [email protected].

Še več podatkov in odgovorov na vprašanja je na voljo tukaj.

M. D.