Čakalne vrste se daljšajo, vlada pa v pogajanjih z zdravniki zavlačuje

Fotografija je simbolična (viri: Splošna bolnišnica Novo mesto, arhiv MD)

Zdravniki in zdravnice jeseniške bolnišnice so v javnem pismu opozorili, da sedanja oblika dela pomembno vpliva na obseg njihovega dela in obravnavo pacientov, kar se bo ob nadaljevanju stavke v naslednjih tednih še poslabšalo. Sprašujejo se, kdaj bodo pristojni ugotovili, da javno zdravstvo na tak način ne bo preživelo. Od vlade zahtevajo takojšnje učinkovito reševanje razmer v zdravstvu.

 

Kot so zapisali, je bilo zaradi stavkovnih aktivnosti v jeseniški bolnišnici v februarju opravljenih za 7,2 odstotka manj načrtovanih operacij, v prvih treh tednih marca pa se je delež nenujnih operativih obravnav zmanjšal že za 26 odstotkov.

S 1. marcem je namreč večina zdravnic in zdravnikov, ki so do sedaj opravljali nadurno delo v obliki nujne medicinske pomoči, umaknilo soglasja za nadurno delo. Tako po 1. marcu 2024 večina zdravnikov dela tedensko 40 ur rednega dela in 8 ur nadurnega dela, kar je v skladu z evropsko direktivo. Nova oblika dela je zahtevala pripravo novih urnikov in razporedov dela, kar je imelo za posledico dodatno zmanjšanje obsega dela predvsem operativnih strok.

Na večjih oddelkih, kot so kirurški, anesteziološki in interni oddelek, zagotavljanje nujnih obravnav sicer poteka nemoteno, prizadete pa so predvsem nenujne elektivne obravnave in operacije. Največ težav nova organizacija dela povzroča pediatričnemu oddelku in oddelku za ginekologijo in porodništvo, ki ne moreta zagotoviti, da bi z delom po veljavni zakonodaji in evropski direktivi o delovnem času, z razpoložljivim kadrom opravili vse nujno delo, opozarjajo.

Radiološki oddelek, ki je bistven za kvalitetno delo bolnišnice in zagotavlja slikovno diagnostiko, je kadrovsko že leta podhranjen in deluje le s sodelovanjem zunanjih sodelavcev. Že pred pričetkom stavkovnih aktivnosti ni zagotavljal normalnega dela. Z zmanjševanjem dela zunanjih izvajalcev, se bo količina in kakovost slikovne diagnostike še dodatno zmanjšala, kar bo močno vplivalo na delo vseh bolnišničnih oddelkov.

Od vlade zato zahtevajo takojšnje učinkovito reševanje razmer v zdravstvu: “Dovolj je zavlačevanja in sprenevedanja!” so zaključili javno pismo.

A. V.