Bruto domači proizvod višji za 7,4 odstotka

(pixabay.com)

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvih devetih mesecih 2021 za 7,4 % višji kot v istem obdobju 2020. V tretjem četrtletju 2021 je bil  – po desezoniranih podatkih – za 4,8 % višji kot v tretjem četrtletju 2020 in  za 1,3 % višji kot v drugem četrtletju 2021.  

Tudi v tretjem četrtletju 2021 so k rasti BDP – tako kot v drugem – največ prispevale končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije, vpliv salda menjave s tujino pa je bil negativen.

Poraba gospodinjstev se je močno povečala

Končna potrošnja gospodinjstev se je v tretjem četrtletju 2021 povečala za 9,3 %. Izdatki gospodinjstev so se povečali pri vseh vrstah  blaga in storitev, razen pri avtomobilih.

Investicije višje

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v tretjem četrtletju 2021 povečale za 9,6 %. Najbolj so se povečale investicije v druge stroje in opremo, za 22,8 %. Sicer pa so se investicije povečale v večino osnovnih sredstev. Povečale so se tudi zaloge; te so k rasti BDP prispevale 3,2 odstotne točke.

Višja tudi uvoz in izvoz

Tudi v tem četrtletju – kot v prejšnjem – se je uvoz povečal izraziteje kot izvoz. Uvoz se je povečal za 19,9 %, izvoz pa za 10,6 %. Povečala sta se tako izvoz in uvoz blaga in storitev, le da je bila rast storitev precej višja kot rast blaga. Ker je bila stopnja rasti uvoza višja od stopnje rasti izvoza in slabših pogojev menjave, je bil prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP tokrat izrazito negativen (za 5,0 odstotne točke).

Zaposlenost se je povečala za 2,5 %

Skupna zaposlenost je v tretjem četrtletju 2021 znašala 1.065.700 oseb, kar je bilo za okoli 26.500 ali 2,5 % oseb več kot v tretjem četrtletju 2020.

To je bila najvišja zaposlenost, odkar imamo na voljo te podatke (tj. od 1995). Največ novih zaposlitev je bilo sklenjenih v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in  drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.

Vir: stat.si

C. R.