Brezplačni zakup zemljišč v državni lasti

Fotografija je simbolična.

Vlada je tudi v sedmem zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 določila možnost brezplačnega zakupa zemljišč v državni lasti za čas 10 let. 

Seznam zemljišč za brezplačen zakup je dolg kar 252 strani, v njem je na voljo več kot 10 tisoč zemljišč v državi. Seznam je dostopen TUKAJ

Zakon določa, da Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije lahko v brezplačni zakup odda kmetijska zemljišča, ki jih ima v upravljanju in ki so bila na dan 1. januarja 2021 v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena kot:

– 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju,

– 1500 – drevesa in grmičevje ali

– 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem.

Doba zakupa traja 10 let.

Zakupnik mora na zemljiščih, ki so dana v zakup, odpraviti zaraščanje v roku enega leta ter ga uporabljati za kmetijsko dejavnost.

Sklad bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek oddaje v zakup na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za brezplačen zakup. Oddaja v zakup poteka prek objave ponudbe za zakup na pristojni upravni enoti. Ob prosti brezplačni površini bo Sklad hkrati ponudil v zakup tudi preostalo prosto površino na posamezni parceli.

V primeru zainteresiranosti se je najbolje obrniti na območno enoto Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki nato spelje postopek. Velja tako za fizične kot pravne osebe. Podobna možnost je bila tudi v prvem valu epidemije. Iz seznama pa je razvidno, da so takrat oddali kar precej zemljišč.

Vir: www.s-kzg.gov.si/

M. D.