Brezplačne meritve koncentracije radona v bivalnem okolju

Semič, središče s Štefanovim trgom (vir: arhiv)

Uprava RS za varstvo pred sevanji začenja z izvajanjem sistematičnega pregledovanja in izvajanja meritev radona v bivalnih prostorih in vabi k sodelovanju. Meritve bodo izvajali v 12 slovenskih občinah, od tega v petih pri nas. To so: Dolenjske Toplice, Kočevje, Loški Potok, Semič in Žužemberk. V vsaki občini bo po 40 meritev, ki bodo za prebivalstvo zastonj in enostavne. Zainteresirani lahko več podatkov dobijo na sedežih občin ali neposredno pri upravi.

Gre za program, kjer izvajajo meritve radona v bivalnih prostorih na območjih, ki so prepoznana kot območja z več radona. To je 12 slovenskih občin, ki so: Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Kočevje, Komen, Loška dolina, Loški Potok, Miren-Kostanjevica, Pivka, Semič, Sežana in Žužemberk.

Od 12 občin, ki so označena kot območja z več radona, se 5 občin nahaja v naši regiji: Dolenjske Toplice, Kočevje, Loški Potok, Semič in Žužemberk.

V vsaki od navedenih občin nameravajo izvesti po 40 meritev. Meritve bodo za občane brezplačne, plačala jih bo Uprava RS za varstvo pred sevanji. Uprava je občine zaprosila za obveščanje občanov o meritvah, pri čemer poudarjajo, da je sodelovanje koristno, saj bodo prebivalci s tem brezplačno dobili podatke o koncentracijah radona v lastnih domovih in tudi že prve nasvete o tem, kaj storiti za zmanjšanje izpostavljenosti radonu, če bo to potrebno.

Kako poteka meritev?

Meritev je preprosta, Uprava RS za varstvo pred sevanji občanom pošlje detektor, ki je plastična posodica približne velikosti 40 x 15 milimetrov, ki se ga za en do dva meseca postavi v želen prostor. Detektor je pasiven, kar pomeni, da ne potrebuje napajanja. Po določenem času se detektor nato v ovojnici, za katero je že plačana tudi poštnina, vrne pošiljatelju v odčitavanje. ZVD potem pošiljatelja tudi obvesti o rezultatu.

Izvajalec meritev je ZVD Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana Polje.

Več informacij je možno pridobiti na sedežih občin, pa tudi prek elektronske pošte: [email protected]

Na spletni strani Občine Semič pa je dostopen tudi Obrazec za vodenje evidence o detektorjih: obrazec

Kaj je radon?

Radon je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Rn in atomsko število 86. Ta radioaktivni plin nastane z razpadom radija; radon je eden najtežjih plinov in škodljiv zdravju. Najbolj stabilni izotop, Rn-222, ima razpolovno dobo 3,8 dni in se ga uporablja v radioterapiji. Povzroča pljučnega raka.

Čeprav je bil radon odkrit že v začetku prejšnjega stoletja, so prve povezave med njegovimi potomci in pljučnim rakom nastale šele v šestdesetih letih. Zgodba o kancerogenosti tega plina sega že v 16. stoletje, ko so v Nemčiji in na Češkem številni rudarji umirali za tako imenovano »Schneberg krankheit«. Visoka umrljivost rudarjev zaradi pljučnih bolezni se je nadaljevala tudi v 19. stoletju. Še v času druge svetovne vojne so v prid večjim dobičkom pri proizvodnji opreme za vojaške namene pospeševali delo v rudnikih urana in popolnoma zanemarili kakršnokoli zaščito pred radioaktivnostjo. Šele leta 1956 so se na Švedskem začele sistematične raziskave na tem področju.

Radioaktivni plin radon v Sloveniji.

V Sloveniji smo se prvič s tem problemom soočili leta 1969 v zvezi z rudnikom urana v Žirovskem vrhu. Kasneje so ugotovili povišane koncentracije tudi v rudniku živega srebra v Idriji, rudniku svinca in cinka v Mežici, medtem ko so bile vrednosti v premogovnikih nižje zaradi učinkovitega prezračevanja. Meritve so prešle v podzemne jame. Poleg meritev, ki potekajo v slovenskih zdraviliščih, so se leta 1986 pričele meritve radona v bivalnem okolju, pri čemer so se osredotočili predvsem na slovenske šole, vrtce in okrog 900 naključno izbranih stanovanj.

Dovoljena koncentracija radona v zraku bivalnega okolja je od 200 do 600 Bqm-3 in od 500 do 1500 Bqm-3 v delovnem okolju.

A. L.