Bratuškova na promocijskem izletu v Trebnjem

Alenka Bratušek (ministrica in ena od kar petih podpredsednikov vlade) na enem od promocijskih obiskov v Trebnjem. (vir: občina)

Prejšnji torek je Trebnje obiskala Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo. Ob takšni novici je bilo pričakovano, da si bo ogledala objekte in projekte, ki so nujno potrebni rešitve ali obnove ter občanom pojasnila, kdaj bo to urejeno. To so priključki, nadvozi in navsezadnje tudi mirnska obvoznica. Tudi to so namreč področja, ki spadajo v njen resor in je odgovorna za njihovo ureditev.

Poziranje za medije (vir: občina)

Vendar pa si je Bratuškova izbrala povsem drugo področje. Uradna sporočila so bila, da se je s sodelavci najprej sestala s predsednikom uprave Elektra Ljubljane, nato pa si je ogledala polnilni postaji v Trebnjem, kjer je obiskala energetski otok, namenjen polnjenju električnih avtomobilov. Na poti v Krško se je namreč ustavila v Starem trgu v Trebnjem, pri Kmetijski zadrugi, in pozirala medijem.

Pri tem se je pohvalila, da za vožnje po Ljubljani tudi sama uporablja električni avtomobil, tega je v Trebnjem preizkusila in ga »vešče priključila na polnilnico«, beremo v uradnem sporočilu trebanjske občine. Za tehnične zadeve je sicer poskrbel domačin, inovator in razvojnik Janko Čeh. Bratuškova je sicer pohvalila še občino in Elektro Ljubljana. Nadalje so iz občine sporočili, da si je ogledala še več zanimivih energetskih objektov in se seznanila z nekaterimi načrti za prihodnost na tem področju.

Kaj točno si je ogledala, drugje ne moremo preveriti, saj ministrstvo uradnega sporočila o tem obisku na svoji spletni strani sploh ni objavilo. So pa nekateri ostali mediji poročali, da je promocijski obisk nadaljevala v družbi Gen energija v Krškem.

Res je, da področje energetike in razvoj distribucijskega omrežja spada pod okrilje ministrstva, ki ga vodi Bratuškova. Vendar pa je tudi dejstvo, da Trebnje pestijo številne druge težave na področju infrastrukture in bi Alenka Bratušek kot ministrica lahko ob obisku večjo pozornost namenila tudi temu. Ne zgolj lastni promociji.

Znano je, da je bilo Občini Trebnje ob odprtju nove avtoceste leta 2010 obljubljeno, da bo država v nekaj letih uredila priključke na obstoječo cesto H1, bolj znano kot staro avtocesto, pet nadvozov pa bo odstranjenih.

Vse je ostalo zgolj pri obljubah in tudi zdaj ni bistveno drugače. Inšpektor za ceste pa je pred približno dvema letoma celo zahteval, naj občina nadvoze uredi kar sama.

Obstoječa cesta H1, nekdanja avtocesta, je zelo obremenjena s prometom. Po njej se vsakodnevno vije promet iz vseh štirih občin z območja upravne enote Trebnje; največ iz Trebnjega, pa tudi iz Mirne, Šentruperta, Mokronoga, Trebelnega in tudi iz sevniške smeri.

Poslanec Franci Kepa

Na nujnost ureditve cestnih priključkov in odstranitev nadvozov je zdajšnjo ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek že februarja spomnil Franci Kepa, poslanec iz Trebnjega. Dejal je, da sta dva priključka sicer že rešena, preostale tri pa bi bilo treba rešiti čim prej. Obstoječi nadvozi pa so stari toliko, kot je stara avtocesta, z njih občasno pada omet, vidi se odprta armatura, ograje na njih so razrahljane. Po nadvozih hodijo vsakodnevno otroci v šolo in krajani na sprehode.

Dodal je, da Direkcija za ceste sicer sodeluje, vendar pa v državnem proračunu ni zagotovljenega denarja. Kepa je opozoril, da je poslanska skupina SDS predlagala dopolnilo k rebalansu proračuna 2019 za dodatna sredstva za ta projekt v višini 1,5 milijona evrov, da bi se zadeva pospešila, vendar je koalicija ta predlog zavrnila.

V proračunu je denar za ureditev tega problema zagotovljen šele v letu 2022. Zato je predlagal, da se projekt premakne v leto 2019 ali vsaj 2020, da bi lahko uredili nove priključke in poleg še kolesarske poti ter odstranili stare nadvoze. V SDS so zato predlagali dodatna sredstva v višini 1,5 milijona evrov, da bi se zadeva pospešila, vendar je koalicija, katere del je tudi Bratuškova, ta predlog zavrnila.

Namesto tega je Bratuškova ureditev stvari obljubila do leta 2023, ko te vlade že zdavnaj ne bo več. Kepa je spraševal tudi o mirnski obvoznici, kjer se je, kot je znano, splet zapletlo. Vse to in še kaj bi Bratuškova zdaj lahko pojasnila v Trebnjem, pa se je temu raje izognila.

Za konec. Obljub je bilo tudi za Trebnje doslej že veliko, pa tudi Bratuškova je že v vlogi predsednice vlade (v letih 2013 in 2014) obljubljala veliko, izpeljala pa bore malo. Tako ne čudi, da se je ob tokratnemu obisku raje posvetila lastni promociji kot da bi pojasnjevala za Trebnje res pomembne stvari. Navsezadnje je tudi iz fotografije razvidno, da je bil krog navzočih ob njenem obisku električne polnilnice za avtomobile v Trebnjem res zelo skromen. Izstopala sta Andrej Ribič, direktor Elektra Ljubljana, in Jernej Pavlič, generalni sekretar stranke SAB, sicer tudi vodja kabineta Bratuškove kot ministrice.

C. R.