Branko Meh: “Najnižja pokojnina bi morala biti 1000 evrov”

Branko Meh, nekdanji predsednik Obrtno-podjetniške zbornice (foto: Veronika Savnik, Demokracija)

Kar nekaj časa sem razmišljal ali se naj oglasim na temo slovenskih upokojenk, upokojencev, je zapisal Branko Meh, nekdanji predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. In nadaljeval: 

Veliko se govori ali se pokojnine dvignejo za 5,10 ali 20 %. Povedati je treba tistim, ki govorijo, da so pokojnine odvisne od tega, koliko je bilo vplačano v pokojninsko blagajno.

Današnji upokojenci so začeli delati v skupni državi Jugoslaviji, delavke, delavci in obrtniki so delali pod drugačnimi pogoji kot so danes. Bili so udeleženi v raznih udarniških delih, akcijah mesta vasi, udarniško delali ceste, vodovod. Samoprispevek za vrtce, šole v tovarnah podjetjih se je delalo prostovoljno ob sobotah in nedeljah. Obljubljali so, da je vse to potrebno za boljše plače, boljši jutri in ob tem še ob svojih dohodkih plačevali v pokojninsko blagajno.

Današnji upokojenci bi ob teh podraživah, ki so prisotne v državi lahko dostojno uživali jesen življenja, tisti, ki imajo od 400 do 700 eur pokojnine, morajo kupovati poceni nezdrava živila, sploh pa ne morajo razmišljati da bi s to pokojnino plačali bivanje v domovih za starostnike.

Slišati je tudi, da obrtniki, ki imajo slabe pokojnine niso zadosti plačevali v pokojninsko blagajno. Povedati je treba, da si niso sami določali, koliko lahko plačujejo za pokojnino, ampak jim je država določala razrede po čistem dohodku.

Vsled zgoraj naštetega, bi morala biti najnižja pokojnina 1000 eur. Plače delavcev pa takšne, da bi dostojno živeli in preživljali svojo družino in šolali otroke.

M. D.