Božičnica: Tako je v Revozu!

Revoz, Novo mesto

Na podlagi kriterijev iz dogovora vodstva podjetja s socialnimi partnerji za leto 2021 in doseženih rezultatov so zaposleni v Revozu prejeli letno nagrado v višini 450 evrov bruto. Nagrada je bila izplačana 21. decembra 2021.

Do nagrade so upravičeni vsi neposredno zaposleni in agencijski delavci v Revozu.

Tako nam je sporočila Nevenka Bašek Zildžović, vodja Službe za komuniciranje in javne zadeve v novomeškem Revozu.

Dodajmo, da se v primeru izplačane nagrade oziroma božičnice dohodnina ne plačuje, če je znesek izplačan do višine povprečne bruto plače v Sloveniji.

Izplačila dodatne, t. i. 13. plače, pa, kot kaže, v Revozu ne bo.

M. D.