Božičnica: Tako je v Akrapoviču!

Proizvodna enota Akrapovič v Črnomlju. (vir: pokolpje.si)

Kot je v navadi že nekaj let, bo podjetje Akrapovič tudi v začetku prihodnjega leta zaposlenim izplačalo nagradi za poslovno in delovno uspešnost.

Višini obeh nagrad še nista znani, saj poslovno leto 2021 še ni zaključeno.

Prav tako še ni znano ocenjevanje doseganja kriterijev za izračun nagrade za delovno uspešnost in nagrade za poslovno uspešnost zaposlenih. Ocenjevanje namreč poteka do konca aktualnega leta.

“Predvidoma bodo nagrade izplačane januarja 2022.”

Tako so nam na naše vprašanje o izplačilu božičnice in t. i. 13. plače odgovorili iz družbe Akrapovič, ki ima svojo proizvodno enoto tudi v Črnomlju.

Zneski torej še niso znani ali pa jih v družbi javnosti še niso želeli razkriti.

Akrapovič: Božičnice v klasični obliki ni, izplačujejo nagrado za uspešnost zaposlenih

Iz podjetja Akrapovič so nam že v prejšnjih letih pojasnili, da božičnice v standardni obliki, kot jo poznamo, zaposlenim ne izplačujejo, pač pa so dodatni prejemki zaposlenih  vključeni v sistem nagrajevanja, s katerim že nekaj let nadomeščajo božičnico. Ta sistem se je po njihovem mnenju izkazal za dobrega, saj spodbuja storilnost.

“Zaposlenim v prvih mesecih naslednjega leta izplačamo nagrado glede na njihovo uspešnost pri doseganju ciljev preteklega leta. Nagrada je ob dobri oceni uspešnosti zaposlenega lahko višja od njegove plače,” so nam takrat pojasnili.

A. L.