Božičnica 2023: Plačilo za poslovno uspešnost

(vir: pixabay.com)

Božičnica 2023 je pogovorni izraz za t. i. nagrado za poslovno uspešnost. V praksi se uporablja tudi izraz 13. plača. Plačilo nagrade ni obvezno, v javnem sektorju teh izplačil ni, prav tako ni nujno, da je vsem zaposlenim izplačana božičnica v enaki višini in se lahko razlikuje glede na kriterije, ki jih posamezen delavec dosega. Razlika je lahko tudi glede na določila posameznega podjetja oz. kolektivno pogodbo. 

Pri izplačilu božičnice delodajalec plača prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, nagrada je oproščena zgolj plačila dohodnine, vendar slednje velja le do meje povprečne bruto plače v državi.

Izplačilo za posameznika je lahko določeno tudi s številom delovnih ur, ki jih ta opravi v podjetju. Odšteje se bolniška, v primeru npr. polovičnega delovnega časa pa je tudi nagrada polovična. Obvezni prispevki znašajo približno tretjino bruto zneska. Zaposleni tako prejme dve tretjini navedenega. Pri tem je pomembno, da bruto znesek ne sme biti višji od povprečne bruto plače v državi. Zadnje objavljeni podatek je 2.174,70 evra bruto. To je tudi meja, do katere se božičnica oz. nagrada za poslovno uspešnost lahko izplača, ne da bi bilo treba za to plačati dohodnino. Znesek je sicer lahko višji, vendar se potem od razlike plačajo polni davki oz. prispevki.

Podjetja različno razkrivajo podatke o izplačilih. Doslej je znano naslednje:

 • Lidl: 400 evrov (izplačilo 15.12.2023)
 • Hofer: 300 evrov bruto (izplačilo decembra 2023)
 • Spar Slovenija: 646 evrov bruto (izplačilo 11.12.2023)
 • Pošta Slovenije: 350 evrov bruto (izplačilo 15.12.2023)
 • HSE – Holding slovenske elektrarne: 645 evrov bruto
 • Mercator: 240 evrov (v bonih)
 • Petrol: 1.600 evrov bruto

Kaj pa ostala podjetja? 

 • Revoz: Podatkov še ne morejo razkriti, saj tega znotraj podjetja še niso razširili, nam je sporočila Nevenka Bašek Zildžović.
 • REM Trebnje: V decembru bodo izplačali 60 % osnovne bruto plače zaposlenega, nam je sporočil generalni direktor Igor Kastelic.
 • Livar: Božičnice kot posebne nagrade ob zaključku poslovnega leta ne izplačujejo, zaposlene variabilno nagrajujejo tekom celotnega leta po posebni shemi, ki upošteva različne vidike osebnega doprinosa zaposlenih. Odločitev o morebitnem izplačilu nagrade za poslovno uspešnost bo sprejeta v mesecu januarju, glede na dosežene poslovne rezultate celotnega leta, nam je sporočil dr. Rok Rozman, predsednik uprave.
 • Krka Novo mesto nam zaenkrat ni odgovorila, iz javnih objav v nekaterih medijih pa je razvidno, da bo plačilo 2.175 evrov bruto.

Odgovore ostalih podjetij še pričakujemo in jih bomo objavili.

A. L.