Bojan Kekec: Občina naj čim prej pristopi k izgradnji novega zbirno-reciklažnega centra

Vhod v zdajšnji (bistveno premajhen) zbirno-reciklažni center na Cikavi (vir: Komunala Novo mesto)

Direktor Komunale Novo mesto in svetnik novomeškega mestnega sveta Bojan Kekec je že 9. marca, naslednji dan po požaru v v zbirno-reciklažnem centru na Cikavi (več), mestni občini podal pobudo, naj občinska uprava čim prej pripravi poročilo glede novega zbirno-reciklažnega centra, občina pa naj čim začne z gradnjo centra za območje Novega mesta, Straže in Mirne Peči.

Pismo o nameri je bilo namreč podpisano že pred letom in pol.

Bojan Kekec, direktor Komunale Novo mesto in novomeški mestni svetnik (vir: arhiv)

Bojan Kekec je opozoril, da je zdaj v majhnem prostoru prevelika količina komunalnih odpadkov. Če bi se takrat vžgala še embalaža, bi bila zadeva težje obvladljiva.

Z novomeškega Urada za prostor in razvoj so odgovorili, da ima občina z ostalima dvema sklenjen sporazum o skupni uporabi in sofinanciranju Medobčinskega zbirnega centra za ravnanje z odpadki v Gospodarski coni Zahod – 1. faza. Ta se nanaša na izvedbo zbirnega centra za občane.

Izvedba zbirnega centra s predvidenimi površinami za morebitno skladiščenje odpadkov pa ni predmet sporazuma z obema občinama in je predvidena v 2. fazi izvedbe centra.

Gradnja na območju platoja 8, ki je v lasti novomeške občine, bo po njihovih pojasnilih omogočena po izvedbi komunalne infrastrukture na območju Gospodarske cone (GC) Zahod, ki jo bodo po sporazumu o izvedbi komunalne opreme izvedli soinvestitorji – lastniki zemljišč na območju (Dinos, GPI Tehnika, Gradbeništvo Mačerol, MONM).

Pojasnili so, da je v teku projektiranje komunalne infrastrukture za GC Zahod. Predvidoma bo v letošnjem letu pridobljeno gradbeno dovoljenje, v prihodnjem letu pa je načrtovana gradnja.

Vir: novomesto.si

M. D.