Bojan Kekec: Na listi so ljudje, prepoznavni po predanem delu in so že dosegli lepe rezultate

(vir: MO SDS NM)

Bojan Kekec, Novomeščan, po poklicu magister energetike, oče treh otrok. Gospodarstvenik in politik. Predsednik Mestnega odbora (MO) SDS Novo mesto. V svoji dosedanji karieri je vodil kar nekaj podjetij, del svoje kariere je uspešno nadaljeval tudi v tujini. V politiki je aktiven na lokalnem in državnem nivoju. Že več let je mestni svetnik v Mestnem svetu MO Novo mesto, šest let je bil tudi podžupan Novega mesta, državni svetnik, danes direktor Komunale Novo mesto.

Pogovarjala sva se o prihajajočih lokalnih volitvah, o tem, koga novomeški Mestni odbor Slovenske demokratske stranke (SDS) podpira za župana, kako ocenjuje pretekli mandat, kjer so bil druga največja svetniška skupina, pa tudi, kakšne so njihove prihodnje programske prioritete.

Kako ocenjujete listo kandidature za mestne svetnike SDS, koga bi pri tem
še posebej izpostavili?

Lista kandidatur za občinske svetnike SDS je kombinacija izkušenj, modrosti, znanja, podjetništva in tudi mladostne zagnanosti.

Na listi so ljudje, ki so v svojem okolju prepoznavni po predanem delu in so v svoji karieri že dosegli lepe rezultate.

Veseli smo, da so se za kandidaturo odločili tudi mladi, saj so ravno oni naša perspektiva za prihodnost. Seveda je lista uravnotežena tudi s tako imenovano žensko kvoto, saj vemo, da tudi ženske pomembno vplivajo, da so odločitve v politiki nekoliko bolj mehke in bližje ljudem in njihovim potrebam. Na listi bi posebej izpostavil podžupana Petra Kostrevca, ki je v preteklem mandatu opravil pomembno poslanstvu pri urejanju prostora, infrastrukture in prometa, predsednico ženskega odbora in dosedanjo občinsko svetnico Evo Filej-Rudman, Marinko Gregorčič, našo dolgoletno članico ženskega odbora in uspešno športnico. Vsi zelo dobro poznamo tudi profesorja dr. Boruta Rončeviča, ki daje poudarek visokemu šolstvu in znanosti. Omenil bi tudi Jožeta Goloba, ki ga poznamo kot predanega športnega delavca in v preteklosti uspešnega vodjo projektov v TZ Krka. Na listi je tudi predsednik SDM Novo mesto Rok Kekec, ki začenja svojo politično kariero in je pripravil program za mlade, veseli pa smo tudi podpore našega dolgoletnega člana dr. Želimirja Šribarja, uglednega upokojenega zdravnika, ki ga Novomeščani zelo dobro poznamo.

Za župana verjetno podpirate kandidaturo aktualnega župana, kako to, da nimate svojega kandidata?

Odločili smo se za podporo aktualnemu županu Gregorju Macedoniju, ker se v sodelovanju z njim uspešno uresničuje tudi naš program. V preteklem mandatu nam je uspelo uresničiti večino programskih zavez. Mesto in podeželje se razvijata enakomerno, poudarek je na skrbi za vse generacije, veliko je bilo vloženega v infrastrukturo, promet, ekologijo, turizem in kulturo, precej že začetih projektov pa nas čaka še v prihodnem mandatu. Mestna občina Novo mesto je po kakovosti življenja občanov v samem slovenskem vrhu in ta preboj nam je uspel ravno v zadnjih dveh mandatih, ko je bil MO SDS Novo mesto poleg županove liste najbolj pomemben člen koalicije.

V koaliciji ste bili tudi v iztekajočem se mandatu. Kako ocenjujete ta mandat, kaj od vašega prejšnjega programa je bilo uresničenega?

Ta mandat ocenjujemo kot uspešen. Dokončno je urejena oskrba s pitno vodo, ki je predpogoj za uspešen razvoj celotne regije, mestno središče je poleg izgradnje dobilo tudi vsebino, urejajo se nove gospodarske cone, zaganja se ciklus gradnje novih stanovanj, po dolgih letih bo Novo mesto dobilo plavalni bazen, ki je v zaključni fazi izgradnje, urejena so bila vaška središča, peš poti, kolesarske povezave. V izgradnji sta dve novi brvi čez reko Krko, ki bosta olajšali prehode pešcev in kolesarjev v samem mestu. MO Novo mesto je dobila tudi priznanje Zlati kamen za razvojno najprodornejšo občino v Sloveniji.

Kakšne načrte oz. programske prioritete ima vaša stranka za prihodnji mandat?

Bojan Kekec, predsednik Mestnega odbora Slovenske demokratske stranke Novo mesto (vir: arhiv)

Za prihodnji mandat so po naši oceni najbolj pomembni tisti projekti, ki podajajo odgovore na najbolj aktualne izzive današnjega časa. Pri tem mislim predvsem na področje energetike in z njo povezane energetske draginje in zelenega prehoda.
V Novem mestu se še vedno ukvarjamo s prometnimi zagatami, saj nujno potrebujemo obe obvoznici. Vzhodna bi se že lahko začela graditi, vendar smo priča stalnemu oviranju te izgradnje s strani civilne iniciative. Kljub vsemu ocenjujemo, da se bo začela graditi v prihodnjem letu. Vse sile bo potrebno usmeriti tudi v izgradnjo zahodne obvoznice, ki je že umeščena v prostor in bo promet v mestu še bolj razbremenila. Z umikom tranzitnega prometa iz mesta se bo izboljšala tudi kakovost zraka v mestu, ki občasno še vedno ostaja problem. Glede energetske učinkovitosti bo občina več vlagala v obnovljive energetske vire in s tem povečala samooskrbo z električno energijo in s tem tudi znižala stroške.
Ob izgradnji nove železniške dvotirne povezave naše regije, pa je tudi že čas da v sam center Novega mesta umestimo sodobno železniško in avtobusno postajo, ki bo omogočala tudi dobro povezovanje z ostalimi oblikami prevoza v mestu.

Pomembna bodo tudi vlaganja v izgradnjo novih stanovanj za mlade družine in starejše, za kar pa je občina že ustanovila Stanovanjski sklad in v prihodnjem letu se bo že začela izgradnja novih stanovanj v Podbrezniku.

Vida Stare