Bodoči dijaki lahko oddajo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice

(vir: pixabay.com)

Dijaki, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 vpisani v 1. letnik srednjega poklicnega, strokovnega ali poklicno tehničnega izobraževanja, lahko od danes do 22. septembra oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Tudi letos lahko vlogo oddajo tudi elektronsko.

Podelili bodo 1000 štipendij po 118,48 evra mesečno.

Vlogo lahko bodoči dijaki oddajo priporočeno po pošti, osebno v vložišču sklada ali elektronsko preko portala Moja eUprava, kjer se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto: s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali smsPASS na mobilnem telefonu. Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto.

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v srednje poklicno izobraževanje iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2023/2024 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene, so sporočili z javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada.

Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja. Letos so s seznama odstranili dva poklica mehatronik operater in gastronomske ter hotelske storitve.

V naboru je 21 deficitarnih poklicev: kamnosek, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, steklar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suho montažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar-polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, mizar in gastronom hotelir.

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, prav tako ne na višino plačila dohodnine. Dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo. Če dijak ponavlja isti letnik oziroma ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Če bodo na skladu prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, bodo vloge razvrščali glede na višjo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne ali nižje poklicne šole in glede na višjo povprečno oceno izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oziroma strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

S štipendijami za deficitarne poklice želijo na skladu spodbuditi mlade k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 je na voljo dobrih 3,7 milijona evrov, dijak pa bo za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa prejemal štipendijo v višini 118,48 evra.

Več in vloga na spletni strani: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

M. D.