Belokranjska realnost: na eni sodobnost, na drugi in tretji prava sramota

Kulturni center Semič

V Beli krajini imajo kulturni center in dva kulturna domova. Center je nov, sodoben, zgrajen s pomočjo evropskih sredstev. V Semiču, seveda. V ostalih dveh belokranjskih občinah pa je slika povsem drugačna. Kakšna, najbolj nazorno pokažejo fotografije.

Kulturni center Semič je edini tovrstni center v Beli krajini, ki se mu lahko reče kulturni. V Metliki so Kulturni dom lani prenesli pod okrilje Javne knjižnice Metlika, kjer životarijo in jamrajo, da se prijavljajo na razpise, vendar neuspešno. V Črnomlju pa naj bi središče predstavljal Kulturni dom Črnomelj, ki je domala od nikogar. Tako je Bela krajina na tem področju osredotočena na Semič, kar je po svoje žalostno, saj je prav ta občina najmanjša v Beli krajini, vendar pa je tudi to del t. i. belokranjske realnosti oziroma stvarnosti.

KC Semič s 4 zaposlenimi, od tega je eden prek javnih del

Del Kulturnega centra (KC) Semič je tudi področje delovanja turizma, TIC Semič, leta 2014 pa je začel upravljati še z objektom Telovadnice Partizan. Ob tem je imel konec leta 2016 vsega tri zaposlene: direktorico, svetovalca za turizem in vzdrževalca. Dodatno je bil zaposlen še en prek programa javnih del. Za tega 90 odstotkov stroškov pokrije Zavod RS za zaposlovanje, desetina gre v breme občine. Če upoštevamo še zaposlenega prek javnih del, so bili lani v KC 4 zaposleni.

Neverjetno, česa vsega se lotijo

V KC pa potekajo številne prireditve in razstave. Denar za plače in vzdrževanje objektov zagotavlja občina. V zameno, če lahko tako temu rečemo, pa jim KC nudi tehnično in prostorsko podporo pri občinskih dogodkih. Stroške delovanja KC pokriva z lastnimi prihodki, tj. s prihodki iz prodanih vstopnic, prijavljajo se tudi na različne razpise. Hkrati pa prostore KC in telovadnice Partizan oddajajo tudi v najem. In kar je še presenetljivo. Lani so opravljali tudi pogodbena dela vzdrževanja in čiščenja (za Občino Semič in Glasbeno šolo Črnomelj). Vzdržujejo tudi vrtove Malikovec, učni vrt dr. A. Derganc, zelenice pri KC in objektov, kot so občina in Brunskoletova hiša.

V letu 2016 so imeli okoli 17.000 obiskovalcev in 235 dogodkov. V te so bili vključeni bodisi posredno ali neposredno. To pomeni skoraj 1500 obiskovalcev mesečno in od 4 do 5 dogodkov tedensko.

Abonmajske predstave, gledališki abonmaji, ni da ni

V KC organizirajo abonmajske predstave, kjer se predstavljajo društva in zavodi iz Bele krajine, v gledališkem abonmaju pa nastopajo različne skupine iz cele Slovenije. Organizirajo različne proslave ob državnih in občinskem prazniku. Lani so imeli kar 21 različnih razstav, od slikarskih, fotografskih, kulinaričnih, otroških slikanic, celo razstavo BMW motorjev in podobno. Gostili so 17 igranih in glasbenih predstav. Na njihovih odrih nastopajo domala vse belokranjske skupine. Priredili so 7 koncertov in izvedli 10 dobrodelnih prireditev. Dvorana je opremljena s klasičnim projektorjem in velikim platnom, zato so lani predvajali tudi 4 filmske predstave, tudi za otroke. Organizirali so več poletnih večerov pred KC in številne delavnice. Poleg tega v prostorih KC potekajo še številna srečanja, predavanja, predstavitve knjižnih del, okrogle mize, občni zbori, sestanki, snemanja in podobno.

Tudi turizem je v njihovi domeni

Tudi vsakoletna prireditev Semiška ohcet je v njihovi domeni. Zadnja, 23., je bila pretekli teden. V jeseni pa pripravljajo praznovanje jeseni. Pripravljajo še delavnice za otroke v času počitnic. Na področju turizma so vključeni v projekte na območju celotne Bele krajine. Skrbijo še za turistično promocijo in oglaševanje. V sklopu turistične ponudbe so s Kompasom iz Novega mesta lani podpisali pogodbo za poslovalnico v Semiču. Dejavnosti kar ni konec. Njihova spletna stran pa je lepo urejena, lani so imeli 30.809 ogledov.

Tudi finančno uspešni

Imeli so 215.598 evrov prihodkov, kar je bilo 62 tisoč evrov več kot leta 2012. Bolniških izostankov ali druge izredne odsotnosti z dela ne poznajo. Za naložbe so lani namenili 22.543 evrov, uredili so tudi stropne luči v telovadnici Partizan. Iz proračuna (občine) so prejeli 70,5 % prihodkov, ostalo so si priborili na trgu. Porabili so 206.312 evrov, kar pomeni, da so poslovali z 9.286 evri dobička.

Kulturni center Semič so začeli graditi septembra 2007 in zaključili oktobra 2008, ko so objekt tudi uradno predali namenu. Zaradi izgradnje novega doma so maja 2008 porušili Kulturni dom Jožeta Mihelčiča. Novi center so gradili z izdatnimi evropskimi sredstvi, ki jih je bilo treba pripeljati v občino. Glede na bilance je bil ob odprtju vreden dobre 3 milijone evrov, 306 tisoč so dali še za opremo. Danes je to ocenjeno na 2,4 milijona evrov in je v občinski lasti.

Kulturni center Semič je bil kot javni zavod, ki je v lasti Občine Semič, v poslovni register vpisan 18. avgusta 2008. Od julija 2014 ga vodi Irena Plut, mandat se ji izteče julija 2019. V KC je na voljo 310 sedežev. Imajo dve avli in tudi knjižnico z multimedijsko računalniško sobo.

Na eni strani sposobnost, na drugi in tretji pa prava sramota

V nadaljevanju objavljamo nekaj fotografij za lažjo predstavitev, kakšne kulturne ustanove so v Beli krajini. Na eni strani novost, v Semiču zgrajeno v letu 2008, na drugi čista žalost. Kulturni dom v Metliki deluje v zgradbi iz leta 1935, za Kulturni dom v Črnomlju pa na spletu beremo naslove, kot je na primer ta: Kulturni dom v Črnomlju je nacionalna sramota (Delo, 20. januar 2014). Tudi po letu 2014 se ni nič premaknilo na bolje, kvečjemu na slabše.

Kulturni center Semič.
Vhod v Kulturni dom Metlika. (vir: kraji.eu)

 

 

 

 

 

Kulturni dom Črnomelj (vir: pictureslovenia.com)
Kulturni center Semič