Bela krajina: Brezposelnost za tretjino višja od povprečja

Bele breze, simbol Bele krajine.

Brezposelnost v Beli krajini je za tretjino višja od brezposelnosti v Sloveniji. Brezposelnih je 1.398 Belokranjcev in Belokranjk, stopnja brezposelnosti je kritična v prav vseh treh belokranjskih občinah. V zadnjih desetih letih se je brezposelnost izredno povečala v Metliki, sledi Črnomelj, v Semiču pa se je nekoliko znižala, vendar je še vedno izredno visoka.

Od 1.398 vseh brezposelnih oziroma Belokranjcev in Belokranjk, ki so kot iskalci zaposlitve prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, je 730 moških in 558 žensk. V Črnomlju in Metliki je med iskalci več moških, v Semiču pa je več žensk.

Po občinah je stanje brezposelnosti naslednje (število, junij 2018):

Črnomelj 771 brezposelnih 395 moških 376 žensk
Metlika 431 brezposelnih 243 moških 188 žensk
Semič 196 brezposelnih  92 moških 104 ženske
Skupaj: 1.398 brezposelnih 730 moških 668 žensk

Pri brezposelnosti je pomembna še stopnja brezposelnosti. Ta je bila junija v Sloveniji 7,9 %, v belokranjskih občinah pa je v povprečju bistveno višja.

Najvišja brezposelnost je v Črnomlju, sledita Semič in Metlika.

Stopnja brezposelnosti po občinah je naslednja – junij 2008:

Občina Stopnja brezposelnosti Višje od povprečja v državi
Črnomelj 10,8 % + 36,7 %
Metlika 10,2 % + 29,1 %
Semič 10,5 % + 32,9 %
Povprečje v državi  7,9 %

Podatki glede na primerljivo obdobje v letu 2008 kažejo, da se je brezposelnost v primerjavi s Slovenijo v zadnjih 10 letih močno povečala v Metliki in Črnomlju, v Semiču pa se je nekoliko zmanjšala.

Stopnja brezposelnosti po občinah – junij 2008:

Občina Stopnja brezposelnosti Višje od povprečja v državi
Črnomelj 8,0 % + 25,0 %
Metlika 6,8 % +   6,2 %
Semič 8,9 % + 39,06 %
Povprečje v državi 6,4 %

Podatki o brezposelnosti tako kažejo, da se brezposelnost v Beli krajini glede na stanje v državi ne zmanjšuje, temveč zgolj povečuje. In to navkljub temu, da se dnevno iz Bele krajine na delo v druge občine vozi čedalje več delovno aktivnih.

Vse to kaže na akutno pomanjkanje delovnih mest v Beli krajini, v vseh treh občinah, stanje pa se z leti prav nič ne izboljšuje.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

A. L.